Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Hele skabningen skal lovsynge Herren

1 Halleluja! Lad Herrens pris lyde fra himlen. Lovsyng ham, I, der hører hjemme i det høje.
2 Pris ham, I engle, lad den himmelske hærskare lovsynge ham.
3 Pris ham, sol og måne, lovsyng ham, alle I blinkende stjerner.
4 Pris ham, I højeste himle, lovsyng ham, I vande højt over skyerne.
5 I skal alle prise Herren, for I er skabt på hans befaling.
6 Han gav jer hver jeres faste plads ved en befaling, som ikke kan trækkes tilbage.
7 Lad Herrens pris lyde fra jorden, lovsyng ham, alle I havets skabninger.
8 Pris ham, lyn og hagl, sne og tåge, lovsyng ham, I vinde, der udfører hans befalinger.
9 Pris ham, I bjerge og bakker, lovsyng ham, I frugttræer og cederskove.
10 Pris ham, både rovdyr og husdyr, lovsyng ham, I krybdyr og fugle.
11 Pris ham, I jordens konger, lovsyng ham, alle I fyrster og ledere.
12 Pris ham, I unge mænd og unge piger, lovsyng ham, både I børn og I ældre.
13 I skal alle prise Herren, for han er større end alt andet. Han har al magten i himlen og på jorden.
14 Han har ført sit folk frem til sejr, han har givet sine hellige grund til glæde, det er Israel, som står hans hjerte nær. Halleluja!
© 2018 ERF Medien