Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Om at sætte sin lid til Herren

1 Halleluja! Min sjæl, pris Herren!
2 Jeg vil lovprise Herren, så længe jeg lever, synge til hans ære, så længe jeg trækker vejret.
3 Stol ikke på stormænd, for mennesker kan ikke frelse jer.
4 De dør og bliver lagt i deres grav, da er det slut med alle deres planer.
5 Velsignede er de, der stoler på Israels Gud, de, der sætter deres lid til Herren.
6 Han skabte himlen og jorden, havet og alt, hvad der lever deri. Han er trofast til evig tid.
7 Han står på de undertryktes side og sørger for mad til de sultne. Han sætter fanger i frihed
8 og åbner de blindes øjne. Han løfter de nedbrudte op, han elsker dem, der gør hans vilje.
9 Han tager sig af de fremmede, viser omsorg for enker og forældreløse, men de ondes planer forpurrer han.
10 Herren skal regere for evigt! Jerusalem, din Gud er konge fra slægt til slægt! Halleluja!
© 2018 ERF Medien