Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Endnu en bøn om beskyttelse

1 En sang af David. Herre, jeg har brug for din hjælp her og nu. Hør mig, når jeg beder til dig.
2 Lad min bøn være som røgelse, der stiger op, mine løftede hænder som et aftenoffer.
3 Herre, hjælp mig til at holde min mund og være varsom med, hvad jeg siger.
4 Hjælp mig til at tage afstand fra det onde, så jeg ikke roder mig ind i noget forkert sammen med ugudelige mennesker, selv om det nok kan være fristende.
5 En kærlig irettesættelse vil jeg tage imod som forfriskende olie til mit hoved. Jeg bekæmper det onde med min bøn.
6 Når de gudløse ledere styrtes ned fra klippen, vil man indse, at jeg havde ret.
7 Deres knogler vil ligge spredt ved gravens rand som sten, der er pløjet op af marken.1
8 Mit blik er rettet mod dig, min Herre og Gud. Du er min hjælp og min tilflugt, overgiv mig ikke i onde menneskers hænder.
9 Bevar mig fra deres baghold, fra forbrydernes fælder.
10 Lad dem selv gå i fælden, og lad mig gå fri.
1 Eller: »Jeg bliver angrebet hårdt og er døden nær. Jeg føler mig skåret op som en pløjet mark.« Versene 5-7 er nærmest uforståelige i den hebraiske tekst, så enhver oversættelse er enten uforståelig eller et gætteri.
© 2018 ERF Medien