Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 5,25 Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født.
1.Mos 5,28 Lemek var 182 år, da han fik en søn,
1.Mos 35,28 Isak døde kort tid efter i en alder af 180 år, meget gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, begravede ham.
2.Mos 38,28 Til sølvkrogene, stolpehovederne og tværstængerne gik der 18 kg sølv.
4.Mos 2,3 På teltets østside skal Judas stamme stå i spidsen for en hærafdeling. Foruden de 74.600 våbenføre mænd fra Judas stamme under ledelse af Nahshon er der Issakars stamme med 54.400 våbenføre mænd under ledelse af Netanel og Zebulons stamme med 57.400 våbenføre mænd under ledelse af Eliab. Det samlede antal våbenføre mænd i Judas hærafdeling er således 186.400. Disse tre stammer skal gå forrest, hver gang israelitterne bryder op og drager af sted til næste lejrplads.
4.Mos 3,39 Optællingen af levitterne, som Moses og Aron på Herrens befaling udførte, resulterede i en liste med 22.000 mandspersoner over en måned gamle.
4.Mos 3,42 Så gjorde Moses, som Herren havde befalet. Han optalte alle folkets førstefødte sønner, der var over en måned gamle, og det samlede antal viste sig at være 22.273.
4.Mos 3,49 Så indsamlede Moses løsesummen for de overskydende 273 førstefødte sønner. De øvrige 22.000 førstefødte sønner var allerede købt fri ved, at alle de levitiske mænd blev indviet til Herren i deres sted.
4.Mos 11,32 Hele den dag og natten med og den næste dag havde folk travlt med at samle vagtler, som de lagde ud til tørring på jorden over hele lejren efter at have slagtet dem. Det mindste, der blev fanget af en enkelt person, var ca. 2200 liter.
4.Mos 26,14 Fra Simeons slægter mønstredes i alt 22.200 mand.
Josva 19,30 Akko, Afek og Rehob, i alt 22 byer med tilhørende landsbyer.
Dom 3,14 De næste 18 år var israelitterne underkastet kong Eglon.
Dom 7,3 Derfor skal du sige til dem: Hvis nogen af jer er bange, må I gerne gå hjem!« Da gik 22.000 af mændene hjem, så der kun var 10.000 tilbage.
Dom 10,3 og efterfulgt af Jair fra Gilead, der var dommer i Israel i 22 år.
Dom 10,8 I 18 år tyranniserede ammonitterne de israelitter, der boede øst for Jordanfloden i Gilead, i amoritternes land.
Dom 20,21 men benjaminitterne stormede ud af byen og dræbte den dag 22.000 israelitter.
Dom 20,25 Men denne gang gik det ikke meget bedre, for benjaminitterne dræbte yderligere 18.000 krigere.
Dom 20,43 Et godt stykke øst for Gibea blev de indhentet, og mere end 18.000 af Benjamins krigere blev slået ihjel dér.
2.Sam 8,5 Da aramæerne rykkede ud fra Damaskus for at hjælpe Hadadezer, huggede David 22.000 af dem ned.
2.Sam 8,13 Således voksede Davids ry ude omkring. På hjemvejen fra kampene mod nord tilintetgjorde han 18.000 edomitter i Saltdalen,
1.Kong 7,15 Han lavede to bronzesøjler, 18 alen i højden og 12 alen i omkreds.
1.Kong 8,63 Salomons takoffer bestod af 22.000 stykker hornkvæg og 120.000 stykker småkvæg.
1.Kong 12,21 Da kong Rehabeam kom tilbage til Jerusalem, mønstrede han sin hær, der bestod af elitetropper fra Judas og Benjamins stammer - 180.000 i alt. Med den hær ville han tvinge Nordriget til at anerkende ham som konge.
1.Kong 14,20 Han regerede i 22 år, og da han døde, overtog hans søn Nadab tronen.
1.Kong 15,1 Abija kom til magten i Juda i kong Jeroboam af Israels 18. regeringsår,
1.Kong 16,29 Ahab blev konge i Israel i kong Asa af Judas 38. regeringsår. Han regerede i 22 år med Samaria som hovedstad.
2.Kong 3,1 Ahabs søn Joram kom til magten i Israel i kong Joshafat af Judas 18. regeringsår. Han regerede i 12 år med residens i Samaria.
2.Kong 8,26 Han var 22 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i ét år. Hans mor, Atalja, var kong Omri af Israels barnebarn.
2.Kong 19,35 Samme nat gik Herrens engel gennem assyrernes lejr og slog 185.000 krigere ihjel. Næste morgen lå der døde kroppe overalt.
2.Kong 21,19 Amon var 22 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i to år. Hans mor hed Meshullemet og var datter af Harutz fra byen Jotba.
© 2018 ERF Medien