Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 5,3 Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. Set var på alle måder en tro kopi af Adam.
1.Mos 5,6 Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født.
1.Mos 5,18 Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født.
1.Mos 5,25 Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født.
1.Mos 5,28 Lemek var 182 år, da han fik en søn,
1.Mos 6,3 Da sagde Gud: »Min Ånd skal ikke for altid strides med menneskene, for de er jo blot kød og blod. Jeg vil give dem 120 år.«
1.Mos 7,6 Han bad sin kone, sine sønner og deres koner om at gøre sig klar til at gå ind i arken, så de kunne blive reddet fra oversvømmelsen. Alle dyrearter kom parvis ind i arken, som Herren havde befalet. Syv dage efter at Gud havde talt, begyndte regnen. Jordens kilder og himlens sluser blev åbnet på den 17. dag i den anden måned i det år, hvor Noa blev 600,
1.Mos 7,20 Vandet nåede en højde af 15 alen over bjergtoppene.
1.Mos 7,24 I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.
1.Mos 8,3 Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage havde været prisgivet vandmasserne,
1.Mos 8,4 gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag i den syvende måned.
1.Mos 11,10 Det følgende er en liste over Sems efterkommere ned til Abram. To år efter oversvømmelsen - da Sem var 100 år - fik han en søn, som fik navnet Arpakshad.
1.Mos 11,25 Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og døtre.
1.Mos 14,4 I 12 år havde de været undertrykt af Kedorlaomer, men i det trettende år gjorde de oprør,
1.Mos 17,25 og Ishmael 13 år, da de blev omskåret
1.Mos 20,16 Til Sara sagde han: »Jeg giver din bror 1000 sølvstykker i erstatning for det, som er overgået dig. Så regner jeg med, at vi er kvit.«
1.Mos 21,5 Abraham var på det tidspunkt 100 år gammel.
1.Mos 23,1 Sara blev 127 år gammel.
1.Mos 25,7 Abraham blev 175 år gammel.
1.Mos 25,16 Disse 12 sønner blev stamfædre til de 12 stammer, som er opkaldt efter dem.
1.Mos 25,17 Ishmael var 137 år gammel, da han døde.
1.Mos 26,12 Samme år høstede Isak 100 fold af, hvad han havde sået der i landet, for Herren velsignede ham
1.Mos 31,41 I 20 lange år arbejdede jeg for dig - de 14 for at betale for dine to døtre, og de seks for at erhverve mig en hjord. Ti gange ændrede du mening for at snyde mig for min løn.
1.Mos 32,16 30 hunkameler med føl, 40 køer, 10 tyre, 20 hunæsler og 10 hanæsler.
1.Mos 32,23 Senere på natten stod Jakob op og førte sine to koner, deres slavepiger og sine 11 sønner over floden Jabbok. Derefter bragte han også alle sine ejendele i sikkerhed på den anden side af floden.
1.Mos 33,19 som han købte for 100 sølvstykker af Hamors sønner. En af sønnerne hed Sikem.
1.Mos 35,22 Det var, mens de opholdt sig der, at Ruben gik i seng med sin fars slavehustru, Bilha, og Jakob fik det at vide. Her følger navnene på Jakobs 12 sønner.
1.Mos 35,28 Isak døde kort tid efter i en alder af 180 år, meget gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og Jakob, begravede ham.
1.Mos 37,2 Det følgende er historien om, hvad der siden skete med Jakob og hans familie. Da Jakobs søn Josef var 17 år gammel, vogtede han tit sin fars får sammen med sine halvbrødre, de sønner, hans far havde fået med Bilha og Zilpa. Josef fortalte ofte sin far, hvad hans ældre brødre foretog sig ude på marken.
1.Mos 37,9 Senere fik Josef endnu en drøm fra Gud, og han fortalte den til sine brødre. »Hør, hvad jeg nu har drømt!« sagde han. »Den her gang bøjede solen og månen og 11 stjerner sig for mig.«
© 2018 ERF Medien