Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 11,24 Nakor var 29 år, da han fik sønnen Tera.
4.Mos 4,38 En tilsvarende optælling over Gershons slægt blev til 2630,
Josva 15,32 Lebaot, Shilhim, Ajin og Rimmon - i alt 29 større byer med tilhørende landsbyer.
Dom 20,14 I stedet samlede de en hær på 26.000 mand og sendte hæren til Gibea for at hjælpe byens 700 våbenføre mænd imod den israelitiske hær.
1.Kong 16,8 Ela, Bashas søn, kom til magten i kong Asa af Judas 26. regeringsår, men han kom kun til at regere i to år.
2.Kong 14,2 Han var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Jehoaddan og var fra Jerusalem.
2.Kong 18,2 Han var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Abi og var en datter af Zekarja.
1.Krøn 7,40 Alle de mænd nævnt her var slægtsoverhoveder og dygtige, militære ledere. Ifølge deres slægtsbøger kunne slægten mønstre 26.000 våbenføre mænd.
2.Krøn 11,21 Rehabeam havde i alt 18 koner og 60 medhustruer, som fødte ham 26 sønner og 60 døtre, men han elskede Ma'aka mere end nogen af de andre.
2.Krøn 25,1 Amatzja var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Jehoaddan og var fra Jerusalem.
2.Krøn 26,11 Han organiserede sin hær i regimenter, og hans sekretær Jeuel, assisteret af Ma'aseja, stod for optællingen. Hærens øverstbefalende hed Hananja. Han havde kommandoen over de 2600 kaptajner for regimenterne.
2.Krøn 29,1 Hizkija var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 29 år. Hans mor hed Abija og var datter af Zekarja.
2.Krøn 35,8 Kongens embedsmænd og andre ledere gav også rundhåndet af, hvad de ejede, til præsterne, levitterne og de øvrige festdeltagere. Hilkija, Zekarja og Jehiel, som havde overopsyn med templet, forærede præsterne 2600 stykker småkvæg og 300 stykker hornkvæg.
Ez 1,9 Det drejede sig om 30 guldbakker, 1000 sølvbakker, 29 offerknive,
Ez 2,69 Alle gav så meget de kunne, og gaverne beløb sig til 500 kilo guld og 2900 kilo sølv. Dertil kom 100 præstedragter.
© 2018 ERF Medien