Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Efraims territorium

1-2 Ved lodtrækning fik Josefs efterkommere jord i et område, hvis sydgrænse startede ved Jordanfloden ud for Jeriko og gik videre op i højlandet til Betel (også kaldet Luz) og dernæst videre gennem arkitternes land til Atarot.
3 Derpå bøjede den mod sydvest til jafletitternes område og kom til Nedre Bet-Horon og videre til Gezer og derfra ud til Middelhavet.
4 De to stammer fra Josefs sønner, Efraim og Manasse, fik hver deres arvelod.
5 Efraims arvelod: Efraims klaners område gik fra Atarot-Addar mod øst til Øvre Bet-Horon mod vest,
6 og derfra gik grænsen ud til Middelhavet. Nordgrænsen gik gennem Mikmetat og videre østpå i en bue op til Ta'anat-Shilo og videre øst om Janoha.
7 Fra Janoha fortsatte den ned til Atarot og Na'ara øst om Jeriko for at ende ved Jordanfloden.
8 Fra Tappuach løb nordgrænsen vestpå langs med Kana-kløften til Middelhavet.
9 Efraim fik tillige nogle byer inden for Manasses territorium.
10 De kana'anæere, som boede i Gezer, blev imidlertid aldrig drevet ud, og derfor lever de den dag i dag som slaver blandt Efraims folk.
© 2017 ERF Medien