Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 5,18 Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født.
1.Mos 31,41 I 20 lange år arbejdede jeg for dig - de 14 for at betale for dine to døtre, og de seks for at erhverve mig en hjord. Ti gange ændrede du mening for at snyde mig for min løn.
1.Mos 46,18 Disse 16 personer var efterkommere af Jakob og Zilpa, tjenestepigen, som Lea fik af sin far, Laban.
1.Mos 46,22 Disse 14 var Jakobs og Rakels sønner og sønnesønner.
1.Mos 47,28 Jakob levede 17 år efter sin ankomst til Egypten, så han var 147 år, da han døde.
2.Mos 12,6 Pas godt på det indtil om aftenen på den 14. dag i samme måned. Da skal hver familie slagte deres offerdyr.
2.Mos 12,18 Fra solnedgang på månedens 14. dag indtil solnedgang på månedens 21. dag må I kun spise usyrnet brød.
2.Mos 26,25 Det vil sige, at der i vestsiden af boligen er otte moduler og 16 sokler af sølv, to sokler under hvert modul.
2.Mos 36,30 Vestsiden bestod altså i alt af otte moduler med 16 sølvsokler nedenunder, to sokler for hvert modul.
3.Mos 12,5 En kvinde, der føder en pige, skal regnes for uren ligesom under hendes menstruation, men dobbelt så længe, altså i 14 dage. Og derefter må hun ikke komme i nærheden af noget helligt i 66 dage.
3.Mos 23,5 Påskedagen falder på den 14. dag i den første måned, og påskemåltidet skal fejres efter solnedgang.
4.Mos 9,2 »For fremtiden skal Israels folk hvert år fejre påske. På den 14. dag i årets første måned, når solen er gået ned, skal I holde højtid - og I må sørge for nøje at overholde alle mine befalinger for denne fest.«
4.Mos 9,5 Og festen blev fejret om aftenen på den 14. dag i den første måned efter alle de forskrifter, Herren havde givet.
4.Mos 9,10 »Sig til israelitterne: Hvis nogen af jer eller jeres efterkommere er urene, når påskedagen kommer, fordi I har været i berøring med lig, kan I fejre påske den følgende måned, dvs. ved aftenstid den 14. dag i årets anden måned. Det samme gælder, hvis I er ude på en lang rejse i den første måned. Den aften kan I så spise påskelammet sammen med det usyrnede brød og de bitre urter,
4.Mos 17,14 Den dag døde 14.700 mennesker af plagen, ud over alle dem, der den foregående dag var døde sammen med Kora.
4.Mos 28,16 Den 14. dag i den første måned skal I fejre påskehøjtid til ære for Herren.
4.Mos 29,13 Det særlige brændoffer der skal bringes på den dag, og som vil frembringe en liflig duft for Herren, består af 13 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker.
4.Mos 29,17 På festugens anden dag skal der ofres 12 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker,
4.Mos 29,20 På festugens tredje dag skal der ofres 11 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker,
4.Mos 31,36 Den halvdel, som tilfaldt dem, der havde været i kamp, udgjorde således 337.500 får og geder, hvoraf 675 blev givet til præsterne, 36.000 stykker kvæg, hvoraf 72 blev givet til præsterne, 30.500 æsler, hvoraf 61 blev givet til præsterne, 16.000 småpiger og unge jomfruer, hvoraf 32 blev overdraget til præsterne som slaver.
4.Mos 31,42 Den anden halvdel, som tilfaldt folket, beløb sig til 337.500 får og geder, 36.000 stykker kvæg, 30.500 æsler og 16.000 småpiger og unge jomfruer.
Josva 15,36 Sha'arajim, Aditajim, Gedera og Gederotajim - i alt 14 større byer med tilhørende landsbyer.
Josva 15,41 Gederot, Bet-Dagon, Na'ama og Makkeda - i alt 16 større byer med tilhørende landsbyer.
Josva 18,28 Zela, Elef, Jebus, der også kaldes Jerusalem, Gibea og Kirjat-Jearim, i alt 14 byer med tilhørende landsbyer.
Josva 19,21 Remet, En-Gannim, En-Hadda, Bet-Passes, Tabor, Shahatzuma og Bet-Shemesh, i alt 16 byer med tilhørende landsbyer. Issakars østgrænse fulgte Jordanfloden.
1.Kong 8,65 En vældig menneskemængde fra hele landet tog del i festen. De var kommet helt fra landets yderste grænser, Lebo-Hamat i nord og Egyptens Bæk i syd. Efter selve tempelindvielsesfesten, som varede i syv dage, fejrede Salomon sammen med folket løvhyttefesten i syv dage, i alt 14 dage.
1.Kong 9,28 som førte skibene til Ofir for at hente guld til kong Salomon. I alt hentede de over 14 tons guld.
1.Kong 10,26 Salomon anskaffede sig masser af stridsvogne og heste. Han havde 1400 stridsvogne og 12.000 heste, som han stationerede i de dertil indrettede vognbyer og i selve Jerusalem.
2.Kong 13,10 Joash, søn af Joahaz, blev konge over Israel i kong Joash af Judas 37. regeringsår, og han regerede ud fra Samaria i 16 år.
2.Kong 14,21 Derefter udnævnte Judas befolkning Amatzjas 16-årige søn Uzzija til konge.
© 2018 ERF Medien