Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Mordokajs eftermæle

1 Kong Xerxes udskrev skat ud over hele sit rige helt ud til de fjerneste kyster.
2 Alle hans bedrifter står optegnet i det medisk-persiske riges krønikebog, som også indeholder en skildring af Mordokajs betydning og den magt, som kongen gav ham.
3 Mordokaj blev altså rigets premierminister og kong Xerxes' højre hånd. Blandt jøderne fik han stor indflydelse, og han var højt respekteret af dem, fordi han altid talte deres sag og gjorde meget for at sikre deres efterkommeres fremtid.
© 2018 ERF Medien