Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Mordet på Ishboshet

1 Da Ishboshet fik at vide, at Abner var blevet myrdet i Hebron, blev han rystet, og hans folk blev slemt forskrækkede.
2-3 Ishboshet overgav derefter kommandoen over Nordrigets hær til de to brødre Ba'ana og Rekab, der begge var anførere for kongens udrykningsstyrker. Ba'ana og Rekab var sønner af Rimmon, som boede i Be'erot og var fra Benjamins stamme. Be'erot var nemlig blevet indlemmet under Benjamin, efter at byens oprindelige indbyggere var flygtet til Gittajim, hvor de bor i landflygtighed den dag i dag.
4 (Jonatan havde en søn, der hed Mefiboshet. Han var kun fem år gammel, da der kom bud om, at Saul og Jonatan var blevet dræbt i slaget ved Jizre'el. Mefiboshets plejemor greb ham straks og flygtede, men i skyndingen snublede hun og tabte ham, og han blev lam i benene.)
5 En dag, hvor det var meget varmt, ankom Ba'ana og Rekab til kong Ishboshets hus, mens han lå og sov til middag.
6 Dørvogtersken, som var ved at rense hvede, var også faldet i søvn,1 så de slap uset forbi hende.
7 De sneg sig ind i kongens soveværelse, slog ham ihjel og huggede hovedet af ham. Så tog de hovedet med sig og vandrede hele natten ned gennem Jordandalen.
8 Da de ankom til Hebron, overbragte de hovedet til David. »Se her er Ishboshets hoved!« sagde de. »Han var jo søn af Saul, som forsøgte at slå dig ihjel. I dag har Herren givet dig hævn over Saul og hans familie!«
9 Men David svarede: »Jeg sværger ved den levende Gud, som hidtil har reddet mig fra mine fjender, at jeg vil straffe jer for en sådan udåd.
10 I Ziklag lod jeg den budbringer dræbe, som troede, at jeg ville blive glad for at høre om Sauls død! Det var den belønning, han fik for sit budskab.
11 Hvor meget strengere straf fortjener da ikke sådan et par forbrydere, der har myrdet en uskyldig mand, mens han lå og sov hjemme i sin seng! I må bøde med jeres liv!«
12 Så befalede David sine mænd at slå Ba'ana og Rekab ihjel. Da det var gjort, skar de hænder og fødder af dem og hængte ligene op ved dammen i Hebron. Men Ishboshets hoved begravede de i Abners grav i Hebron.
1 Oversat efter den græske oversættelse LXX (Septuaginta), da den masoretiske tekst, vi har adgang til, næppe kan være den oprindelige.
© 2018 ERF Medien