Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 11,25 Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og døtre.
1.Mos 32,23 Senere på natten stod Jakob op og førte sine to koner, deres slavepiger og sine 11 sønner over floden Jabbok. Derefter bragte han også alle sine ejendele i sikkerhed på den anden side af floden.
1.Mos 37,9 Senere fik Josef endnu en drøm fra Gud, og han fortalte den til sine brødre. »Hør, hvad jeg nu har drømt!« sagde han. »Den her gang bøjede solen og månen og 11 stjerner sig for mig.«
1.Mos 50,22 Josef og hans brødre og deres familier blev boende i Egypten. Josef var efterhånden blevet 110 år gammel,
1.Mos 50,26 Derefter døde Josef i en alder af 110 år. Han blev balsameret og lagt i en kiste.
2.Mos 26,7 Yderteltdugen skal laves af gedehårstæpper. Der skal være 11 tæppebaner i alt, hver af dem 30 alen i længden og 4 alen i bredden.
2.Mos 36,14 Yderteltdugen blev lavet af 11 gedehårstæpper.
4.Mos 7,14 Desuden bragte han en guldtallerken, der vejede 115 gram, fyldt med røgelse,
4.Mos 7,72 På den 11. dag bragte Pagiel fra Ashers stamme sine gaver, magen til de andres.
4.Mos 7,84 Den gave, som folkets stammeledere bragte til alterindvielsen, udgjorde altså tilsammen: Tolv sølvfade, der hver vejede ca. 1,5 kilo; 12 sølvskåle, der hver vejede ca. 800 gram; 12 guldtallerkener, der hver vejede 115 gram. Sølvets samlede vægt var ca. 28 kilo, og guldets vægt var ca. 1,4 kilo.
4.Mos 29,20 På festugens tredje dag skal der ofres 11 unge tyre, to væddere og 14 etårs vædderlam, alle uden skavanker,
5.Mos 1,2 Stedet ligger 11 dagsrejser fra Horebs bjerg via Kadesh-Barnea og Seirs bjerge,
5.Mos 1,3 og det var nu 40 år siden, israelitterne rejste fra Egypten. På den første dag i den 11. måned i det 40. år holdt Moses følgende tale.
Josva 15,51 Goshen, Holon og Gilo - i alt 11 byer med tilhørende landsbyer.
Josva 15,59 Ma'arat, Bet-Anot og El-Tekon - i alt seks byer med tilhørende landsbyer. Desuden Tekoa, Efrat, som også kaldes Betlehem, Peor, Etam, Kulon, Tattam, Sores, Kerem, Gallim, Beter og Menoho - i alt 11 byer med tilhørende landsbyer.
Josva 24,29 Josva døde kort efter i en alder af 110 år
Dom 2,8 Josva, Guds tjener, døde i en alder af 110 år
Dom 16,5 De fem filisterkonger opsøgte hende nu og sagde: »Du skal lokke Samson til at røbe, hvad det er, der giver ham de vældige kræfter, og hvordan vi kan overmande og uskadeliggøre ham. Så skal du få 1100 sølvstykker fra hver af os!« lovede de.
Dom 17,2 En dag sagde han til sin mor: »Jeg hørte, hvordan du forbandede den tyv, der stjal 1100 sølvstykker fra dig. Her er de. Det var mig, der tog dem!« »Må Herren velsigne dig, fordi du sagde det, min søn,« svarede moderen.
1.Kong 6,38 og det var færdigt til mindste detalje i bul måned, det vil sige den ottende måned, i Salomons 11. regeringsår. Det tog altså godt syv år at opføre templet.
2.Kong 9,29 Således døde kong Ahazja. Han blev konge over Juda i kong Joram af Israels 11. regeringsår.
2.Kong 23,36 Jojakim var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Hans mor hed Zebida og var en datter af Pedaja fra byen Ruma.
2.Kong 24,18 Zidkija var 21 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Hans mor hed Hamutal, og var datter af Jirmeja fra byen Libna.
2.Kong 25,2 Belejringen varede til Zidkijas 11. regeringsår.
1.Krøn 12,15 Disse 11 mænd var officerer i hæren. Den ringeste af dem havde 100 soldater under sig, og den bedste 1000.
1.Krøn 15,10 og fra Uzziels slægt: 112 mænd anført af Amminadab.
1.Krøn 24,7 Lodtrækningen gav følgende resultat: Jojarib blev nr. 1, Jedaja nr. 2, Harim nr. 3, Seorim nr. 4, Malkija nr. 5, Mijjamin nr. 6, Hakkotz nr. 7, Abija nr. 8, Jeshua nr. 9, Shekanja nr. 10, Eljashib nr. 11, Jakim nr. 12, Huppa nr. 13, Jeshebab nr. 14, Bilga nr. 15, Immer nr. 16, Hezir nr. 17, Happizetz nr. 18, Petahja nr. 19, Ezekiel nr. 20, Jakin nr. 21, Gamul nr. 22, Delaja nr. 23 og Ma'azja nr. 24.
1.Krøn 25,9 Hvert hold bestod af en leder samt 11 af hans sønner og slægtninge, og lodtrækningen resulterede i følgende rækkefølge: Josef nr. 1, Gedalja nr. 2, Zakkur nr. 3, Jitzri nr. 4, Netanja nr. 5, Bukkija nr. 6, Jesarela nr. 7, Jeshaja nr. 8, Mattanja nr. 9, Shimi nr. 10, Azarel nr. 11, Hashabja nr. 12, Shubael nr. 13, Mattitja nr. 14, Jeremot nr. 15, Hananja nr. 16, Joshbekasha nr. 17, Hanani nr. 18, Malloti nr. 19, Elijata nr. 20, Hotir nr. 21, Giddalti nr. 22, Mahaziot nr. 23 og Romamti-Ezer nr. 24.
2.Krøn 36,5 Jojakim var 25 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år. Han gjorde, hvad der var ondt i Herrens øjne.
2.Krøn 36,11 Zidkija var 21 år gammel, da han blev konge, og han regerede i Jerusalem i 11 år.
© 2018 ERF Medien