Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1.Mos 5,3 Adam var 130 år, da hans søn Set blev født. Set var på alle måder en tro kopi af Adam.
1.Mos 5,4 Efter Sets fødsel levede Adam endnu 800 år og fik mange sønner og døtre.
1.Mos 5,6 Set var 105 år, da hans søn Enosh blev født.
1.Mos 5,7 Efter Enosh' fødsel levede Set endnu 807 år og fik sønner og døtre.
1.Mos 5,10 Efter Kenans fødsel levede Enosh endnu 815 år og fik sønner og døtre.
1.Mos 5,13 Efter Mahalalels fødsel levede Kenan endnu 840 år og fik sønner og døtre.
1.Mos 5,16 Efter Jereds fødsel levede Mahalalel endnu 830 år og fik sønner og døtre.
1.Mos 5,17 Han døde 895 år gammel.
1.Mos 5,18 Jered var 162 år, da hans søn Enok blev født.
1.Mos 5,19 Efter Enoks fødsel levede Jered endnu 800 år og fik sønner og døtre.
1.Mos 5,25 Metusalem var 187 år, da hans søn Lemek blev født.
1.Mos 5,28 Lemek var 182 år, da han fik en søn,
1.Mos 6,3 Da sagde Gud: »Min Ånd skal ikke for altid strides med menneskene, for de er jo blot kød og blod. Jeg vil give dem 120 år.«
1.Mos 7,6 Han bad sin kone, sine sønner og deres koner om at gøre sig klar til at gå ind i arken, så de kunne blive reddet fra oversvømmelsen. Alle dyrearter kom parvis ind i arken, som Herren havde befalet. Syv dage efter at Gud havde talt, begyndte regnen. Jordens kilder og himlens sluser blev åbnet på den 17. dag i den anden måned i det år, hvor Noa blev 600,
1.Mos 7,20 Vandet nåede en højde af 15 alen over bjergtoppene.
1.Mos 7,24 I 150 dage var jorden i vandmassernes vold.
1.Mos 8,3 Vandet sank lidt efter lidt, og efter at arken i 150 dage havde været prisgivet vandmasserne,
1.Mos 8,4 gik den på grund i Ararats bjerge. Det skete den 17. dag i den syvende måned.
1.Mos 11,10 Det følgende er en liste over Sems efterkommere ned til Abram. To år efter oversvømmelsen - da Sem var 100 år - fik han en søn, som fik navnet Arpakshad.
1.Mos 11,25 Derefter levede Nakor endnu 119 år og fik andre sønner og døtre.
1.Mos 14,4 I 12 år havde de været undertrykt af Kedorlaomer, men i det trettende år gjorde de oprør,
1.Mos 16,16 På det tidspunkt var Abram 86 år gammel.
1.Mos 17,25 og Ishmael 13 år, da de blev omskåret
1.Mos 20,16 Til Sara sagde han: »Jeg giver din bror 1000 sølvstykker i erstatning for det, som er overgået dig. Så regner jeg med, at vi er kvit.«
1.Mos 21,5 Abraham var på det tidspunkt 100 år gammel.
1.Mos 23,1 Sara blev 127 år gammel.
1.Mos 25,7 Abraham blev 175 år gammel.
1.Mos 25,16 Disse 12 sønner blev stamfædre til de 12 stammer, som er opkaldt efter dem.
1.Mos 25,17 Ishmael var 137 år gammel, da han døde.
1.Mos 26,12 Samme år høstede Isak 100 fold af, hvad han havde sået der i landet, for Herren velsignede ham
© 2018 ERF Medien