Pomoć

Knjiga O Kristu

O robovima

1 Kršćani koji su robovi trebaju svoje gospodare držati dostojnima časti da se ne pogrđuje Božje ime i naše učenje.
2 A oni koji za gospodara imaju kršćanina neka ga ne cijene manje zbog toga što su braća. Trebali bi mu još bolje služiti jer svojim trudom koriste vjerniku i ljubljenome bratu.

Lažna učenja i pravo bogatstvo

3 Poučavaj tu istinu, Timoteju, i svakoga potiči da joj bude poslušan. Zastupa li tko drukčije učenje, odbacujući zdrave riječi našega Gospodina Isusa Krista, koje su temelj pobožnog života,
4 taj je ohol i neznalica koji boluje od rasprava i prepiranja. A one vode u zavist, svađu, pogrde i zla sumnjičenja.
5 Takvi ljudi uvijek izazivaju trvenja. Pokvarenog su uma, lišeni istine, a vjeru smatraju izvorom zarade.
6 Pa ipak, prava je vjera veliko bogatstvo ako je čovjek zadovoljan onime što ima.
7 Na ovaj svijet nismo ništa donijeli, pa ništa ne možemo ni ponijeti s njega.
8 Imamo li dakle dostatno odjeće i hrane, budimo time zadovoljni!
9 Ali ljudi koji se žele obogatiti upadaju u napast, u zamku mnogih nerazumnih i štetnih požuda koje ih strovaljuju u propast i uništenje.
10 Jer ljubav prema novcu korijen je svakoga zla. Ima ljudi koji su, žudeći za novcem, odlutali od vjere i sami sebi nanijeli mnogo patnje.

Pavlove posljednje upute

11 Ali ti si, Timoteju, Božji čovjek. Kloni se zato toga. Teži za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću i blagošću.
12 Bij dobru bitku vjere. Teži za vječnim životom koji ti je Bog dao i o kojemu si tako lijepo svjedočio pred brojnim svjedocima.
13 Zapovijedam ti pred Bogom, koji svima daje život, i pred Kristom Isusom, koji je dao lijepo svjedočanstvo pred Poncijem Pilatom:
14 vrši ovu zapovijed neokaljano i besprijekorno od sada pa do dolaska našega Gospodina Isusa Krista.
15 Jer kad za to dođe vrijeme, Krista će pokazati blaženi i jedini Vladar, Kralj kraljeva i Gospodar gospodara.
16 On je jedini besmrtan. Prebiva u tako sjajnom svjetlu da mu se nitko ne može približiti. Nitko ga od ljudi nije vidio niti ga može vidjeti. Njemu neka je čast i vlast uvijeke. Amen.
17 Bogatašima u ovome svijetu reci da ne budu bahati i da se ne pouzdaju u svoje nesigurno bogatstvo, nego u Boga koji nam sve obilno daje na uživanje.
18 Reci im neka svojim novcem čine dobro. Neka se bogate dobrim djelima i neka budu darežljivi, spremni s drugima podijeliti ono što im je Bog dao.
19 Tako će prikupiti pravo blago u nebu - jedini i siguran ulog za vječnost - te postignuti pravi život.
20 Timoteju, čuvaj blago koje ti je Bog povjerio. Kloni se svjetovnih i ispraznih rasprava s onima koji ti se suprotstavljaju svojim nazoviznanjem!
21 Neki su, pristajući uz takve, zastranili od vjere. Neka je Božja milost sa svima vama.
© 2018 ERF Medien