Help

Knjiga O Kristu

1 Ovo je pismo od Pavla, Sile i Timoteja. Crkvi u Solunu, koja je u Bogu Ocu i u Gospodinu Isusu Kristu. Neka vam je milost i mir.

Vjera solunskih vjernika

2 Uvijek zahvaljujemo Bogu za vas i neprestano se za vas molimo.
3 Uvijek se pred svojim Bogom Ocem sjećamo vaših djela vjere, vašeg truda iz ljubavi te vaše postojanosti nadahnute nadom u našega Gospodina Isusa Krista.
4 Znamo, draga braćo i sestre, da vas je Bog izabrao za svoje.
5 Jer evanđelje koje smo vam donijeli nije se očitovalo samo u riječi, već i u sili Svetoga Duha, s potpunim i dubokim uvjerenjem u njegovu istinitost. A znate i da smo mi među vama živjeli kao dokaz istinitosti naše poruke.
6 Primili ste Riječ od Svetoga Duha s radošću unatoč velikim patnjama. U tomu ste slijedili nas i Gospodina.
7 Postali ste tako uzorom svim vjernicima u Makedoniji i u Ahaji.
8 Ne samo da je riječ Gospodnja od vas odjeknula po Makedoniji i po Ahaji, nego se o vašoj vjeri u Boga tako pročulo da o tomu više ljudima ne treba ni govoriti.
9 Sami pripovijedaju kako ste nas lijepo primili i kako ste se od idola obratili istinskome i živome Bogu da mu služite
10 te kako iščekujete da s neba ponovno dođe njegov Sin Isus, kojega je uskrisio od mrtvih i koji će nas izbaviti od strašnoga Božjega gnjeva koji je pred nama.
© 2019 ERF Medien