Pomoć

Knjiga O Kristu

Vjera u Božjeg Sina

1 Tko vjeruje da Isus jest Krist, rođen je od Boga. A tko voli Oca, voli i njegovu djecu.
2 Volimo li Božju djecu, znat ćemo po tomu volimo li Boga i vršimo li njegove zapovijedi.
3 Jer voljeti Boga znači držati njegove zapovijedi, a to zaista nije teško.
4 Svako Božje dijete pobjeđuje ovaj zao svijet vjerom u Krista.
5 Jer tko će pobijediti svijet ako ne oni koji vjeruju da je Isus Krist Božji Sin?
6 On, Isus Krist, došao je kroz vodu i kroz krv; ne samo u vodi već i u vodi i u krvi. I Duh o tome svjedoči jer je Duh istina.
7 Tako troje svjedoči:
8 Duh, voda i krv, i to se troje slaže.
9 Vjerujemo li ljudskom svjedočanstvu, kako ne bismo vjerovali Božjemu. A Bog svjedoči da je Isus njegov Sin.
10 Tko vjeruje u Božjega Sina, ima to svjedočanstvo Božje u sebi. Tko ne vjeruje Bogu, naziva Boga lašcem jer ne vjeruje u Božje svjedočanstvo o njegovu Sinu.
11 Evo tog svjedočanstva: Bog nam je dao vječni život i taj je život u njegovu Sinu.
12 Tko ima Božjeg Sina, ima život; tko nema Božjeg Sina, nema ni života.

Zaključak

13 Napisah ovo vama koji vjerujete u ime Sina Božjega da znate da imate vječni život.
14 Pouzdajemo se u njega da uslišava što god ga zamolimo u skladu s njegovom voljom.
15 A kad znamo da nas u svemu uslišava, znamo i da već imamo ono što smo ga molili.
16 Vidi li tko brata da čini grijeh koji nije smrtonosan, neka moli i Bog će takvom bratu dati život. Postoji i smrtonosan grijeh; za nj ne kažem da molite.
17 Svaka je nepravda grijeh, ali ima grijeha koji nisu smrtonosni.
18 Znamo da nitko tko je rođen od Boga ne živi u grijehu jer Božji Sin takve sigurno čuva i Zli ih ne može dohvatiti.
19 Znamo da smo mi Božja djeca, a da je sav svijet u vlasti Zloga.
20 Znamo i to da je Krist, Božji Sin, došao i dao nam razum da bismo mogli spoznati Istinitoga. Mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. On je istiniti Bog i Život vječni.
21 Čuvajte se, djeco moja, idola i svega drugoga što bi u vašim srcima moglo zauzeti Božje mjesto!
© 2018 ERF Medien