NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Knjiga O Kristu

Pavlovi pozdravi

1 Ovo je pismo od Pavla, Božjega sluge i apostola Isusa Krista. Poslan sam učvršćivati vjeru Božjih izabranika i poučiti ih istini da mogu pobožno živjeti.
2 Ta im istina daje nadu vječnog života koji im je Bog obećao prije postanka svijeta - a Bog ne može lagati.
3 U pravo vrijeme objavio je svoju Riječ propovijedanjem, koje je meni povjereno po zapovijedi Boga, našega Spasitelja.
4 Pišem Titu, mojemu pravom sinu po zajedničkoj vjeri. Neka ti Bog Otac i naš Spasitelj Isus Krist udijele milost i mir.

Titov rad na Kreti

5 Ostavio sam te na Kreti da dovršiš naše djelo i da po gradovima postaviš starješine kao što sam te uputio.
6 Starješina mora biti besprijekoran, vjeran svojoj ženi, a djeca mu moraju biti vjernici. Nikomu ne smiju davati povoda da ih optuži za razuzdanost ili nepokornost.
7 Nadglednik mora živjeti besprijekorno jer je Božji upravitelj. Ne smije biti samoživ, svadljiv, pijanac, nasilnik ni sklon prljavom dobitku.
8 Mora biti gostoljubiv, dobrostiv, razborit, pravedan, svet i uzdržljiv.
9 Mora se čvrsto držati vjerodostojne riječi učenja, mora hrabriti druge i uvjeravati protivnike u zdravo učenje.
10 Mnogo je nepokornih, taštih govornika prijevarnih umova, osobito među Židovima,
11 i takve treba natjerati da ušute. Već su cijele obitelji unesrećili poučavajući radi prljavog dobitka ono što ne bi smjeli.
12 Jedan od njih, njihov vlastiti prorok, za njih je rekao: "Svi su ti Krećani lašci, opake zvijeri, lijene izjelice. "
13 To je istina. Zato strogo kori kršćane da budu zdravi u vjeri,
14 da ne prihvaćaju židovske bajke i zapovijedi ljudi koji okreću leđa istini.
15 Čistim ljudima sve je čisto, a okaljanima i nevjernima ništa nije čisto; njima su i razum i savjest okaljani.
16 Tvrde da poznaju Boga, ali ga svojim djelima niječu. Odurna su to i buntovna stvorenja, neposobna za bilo kakvo dobro djelo.
© 2019 ERF Medien