Pomoć

Knjiga O Kristu

1 Draga braćo, želja je mojega srca i moja molitva Bogu da se svi Židovi spase.
2 Svjedok sam njihova revnovanja za Boga, ali ono se ne temelji na pravom razumijevanju
3 jer ne shvaćaju na koji način Bog opravdava ljude. Umjesto toga drže se vlastitih običaja i nastoje se pred Bogom opravdati vršeći Zakon - te se tako odbijaju podložiti Božjoj volji.
4 Jer Krist je u potpunosti ispunio svrhu Zakona. Tko vjeruje u njega, opravdan je pred Bogom.

Spasenje je za svakoga

5 O pravednosti koja dolazi po Zakonu Mojsije piše: "Tko je vrši, u njoj će naći život. "
6 A o pravednosti koja dolazi po vjeri kaže: "Nemoj se u srcu upitati: 'Tko će uzići na nebo' (da dovede Krista),
7 niti: 'Tko će sići u bezdan?'" (da dovede Krista od mrtvih).
8 Što to zapravo znači? "Riječ je sasvim blizu tebe, u tvojim ustima i u tvojem srcu"; to je riječ vjere koju propovijedamo.
9 Jer ako ustima priznaješ da je Isus Krist Gospodin i ako u srcu vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen.
10 Vjera u srcu nas opravdava, a priznanje usnama spašava.
11 Jer u Svetome pismu piše: "Tko u njega vjeruje, neće se razočarati. "
12 To vrijedi za Židove, kao i za ostale ljude: svi imaju istoga Gospodina, koji izobilno daje svoja bogatstva svima koji ga zazivaju.
13 Jer "Tko god zazove ime Gospodnje, bit će spašen. "
14 Ali kako će ga zazvati da ih spasi ako u njega ne vjeruju? A kako će u njega vjerovati ako nikada nisu za njega čuli? A kako će čuti za njega ako im nitko o njemu ne propovijeda?
15 A kako će im tko propovijedati ako nije poslan da propovijeda? O tomu Sveto pismo kaže: "Kako su divne noge onih koji donose Radosnu vijest!"
16 Ali svatko tko čuje Radosnu vijest neće ju i prihvatiti. Izaija je o tome rekao: "Gospodine, tko je povjerovao našoj poruci?"
17 Vjera dakle dolazi upravo slušanjem Radosne vijesti o Kristu.
18 Ali što je sa Židovima? Jesu li oni zapravo čuli tu poruku? Jesu: "Poruka o Božjemu stvaranju raširila se po svoj zemlji, a njezine riječi sežu do kraja svijeta. "
19 Pitam zato: Jesu li Izraelci zaista razumjeli? Jesu, jer je još u Mojsijevo vrijeme Bog rekao: "Učinit ću vas ljubomornima blagoslivljajući druge narode. Razgnjevit ću vas blagoslivljajući nerazumne pogane. "
20 Poslije je Izaija u Božje ime hrabro rekao: "Našli su me oni koji me nisu tražili. Objavio sam se onimakoji me to nisu molili. "
21 A za Izrael je Bog rekao: "Svagda sam pružao rukenepokornom i buntovnom narodu. "
© 2018 ERF Medien