Pomoć

Knjiga O Kristu

Jedinstvo u poniznosti

1 Ima li dakle u Kristu kakva ohrabrenja? Ima li utjehe u njegovoj ljubavi? Ima li zajedništva u Duhu? Ima li nježnosti i samilosti?
2 Usrećite me onda: budite složni, volite se uzajamno, budite jednodušni u osjećajima i mislima.
3 Ne budite sebični ni umišljeni. Budite ponizni i smatrajte jedni druge većima od sebe.
4 Ne starajte se samo za vlastitu korist već i za korist drugih.

Kristova poniznost i uzvišenost

5 Vaše bi motrište trebalo biti jednako Isusovu.
6 Iako je bio Bog, nije zahtijevao svoje pravo da bude Bogom,
7 nego je odložio svoju moćnu snagu i slavu te, uzevši na sebe lik sluge, postao ljudskim bićem. I kao ljudsko biće
8 ponizio je samoga sebe, poslušan do smrti, i to do smrti na križu.
9 Zato ga je Bog uzdignuo iznad svega i darovao mu ime uzvišenije od svakoga drugog imena,
10 da pred Isusovim imenom prignu koljena sva bića na nebu, na zemlji i pod zemljom
11 i da svaki jezik prizna: "Isus Krist je Gospodin" na slavu Boga Oca.

Sjajno svijetlite za Krista

12 Najdraži moji, uvijek ste bili poslušni dok sam bio s vama. Ali sada dok me nema, morate se još više, sa strahom i drhtanjem, truditi oko svojega spasenja.
13 Jer Bog djeluje budeći u vama želju da mu budete poslušni i dajući vam snage da činite ono što mu je ugodno.
14 Ma što činili, ne prigovarajte i ne svađajte se
15 da vas nitko ne može osuditi. Živite besprijekornim i čistim životom, kao neporočna Božja djeca usred izopačenog i pokvarenog naraštaja. Svijetlite u njihovoj tami poput zvijezda u svemiru.
16 Čvrsto se držite Riječi života, tako da se na dan Kristova povratka mogu ponositi da nisam uzalud trčao trku niti uzalud se trudio.
17 Štoviše, ako se i moja krv mora proliti poput žrtve za vašu vjeru i požrtvovno Božje djelo, sretan sam i radujem se s vama.
18 I vi se zato veselite i radujte sa mnom.

Preporuka Timoteju

19 Nadam se da ću, bude li volja Gospodina Isusa, ubrzo poslati k vama Timoteja, da me razveseli vijestima o vama.
20 Nemam nikoga drugog poput njega tko bi se tako brinuo za vašu dobrobit,
21 jer se svi drugi brinu samo o sebi, a ne o onomu što je Kristovo.
22 Ali znate da je Timotej prokušan. Pomagao mi je u naviještanju Radosne vijesti kao sin ocu.
23 Njega vam se nadam poslati čim doznam što će ovdje biti sa mnom.
24 A pouzdajem se u Gospodina da ću vam i sam ubrzo doći.

Preporuka Epafroditu

25 U međuvremenu mi se činilo potrebnim da vam pošaljem natrag Epafrodita, svojega brata, suradnika i suborca, kojega ste poslali da mi pomogne u potrebi.
26 Šaljem ga doma jer čezne za vama i jer je žalostan što ste čuli da je obolio.
27 Zaista je bio bolestan, gotovo je umro. Ali Bog mu se - a i meni - smilovao da me ne snađe žalost na žalost.
28 Zato ga što prije šaljem jer znam da ćete se razveseliti kad ga vidite, a onda ću i ja biti manje žalostan.
29 Primite ga dakle s ljubavlju Gospodnjom i poštujte takve ljude.
30 Izložio se životnoj pogibli radi Kristova djela i umalo je umro čineći za mene ono što vi niste mogli jer ste bili daleko.
© 2018 ERF Medien