Pomoć

Knjiga O Kristu

Peta trublja: prva strahota

1 Zatrubi peti anđeo. Ugledam zvijezdu koja je pala s neba na zemlju. Dobila je ključ od zjala Bezdana.
2 Kad ga otvori, iz njega sukne dim kao iz goleme peći te zamrači Sunce i zrak.
3 Iz dima pak iziđu skakavci koji mogu bosti poput štipavaca.
4 Dobili su zapovijed da ne ude travi ni biljkama ni drveću, već da napadaju ljude koji nemaju Božji pečat na čelu.
5 Ne smiju ubijati ljude, nego ih samo mučiti pet mjeseci. Bol koju nanose slična je boli od uboda štipavca.
6 U te će dane ljudi tražiti smrt, ali ju neće naći, željet će umrijeti, ali će smrt bježati od njih!
7 Skakavci izgledaju poput konja spremnih za borbu. Na glavama im zlatni vijenci, a lica poput ljudskih.
8 Kosa im duga kao u žena, a zubi poput lavljih.
9 Imaju na sebi željezni oklop, a šum je njihovih krila poput štropota cijele vojske bojnih kola koja juri u boj.
10 Repovima mogu bosti poput štipavaca, žalcima mučiti ljude pet mjeseci.
11 Vođa im je anđeo Bezdana. Na hebrejskome se zove Abadon, a na grčkome Apolion - Uništavač.
12 Jedna strahota prolazi, ali za njom, evo, dolaze druge dvije!

Šesta trublja: druga strahota

13 Zatrubi šesti anđeo. Začujem glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom.
14 Govorio je šestom anđelu koji je imao trublju: "Oslobodi onu četvoricu anđela svezanih na velikoj rijeci Eufratu!"
15 I odriješena su četiri anđela spremna za taj čas, dan, mjesec i godinu da pobiju trećinu svih ljudi na Zemlji.
16 Broj konjaničkih četa iznosio je dvjesto milijuna - čuo sam koliko ih ima.
17 U viđenju sam vidio konje i jahače na njima. Imali su na sebi oklope ognjene, plavetne i sumpornožute boje. Glave konja bile su poput lavljih, a iz usta su im sukljali oganj, dim i sumpor.
18 Trećina ljudi na Zemlji poginula je od tih triju pošasti - ognja, dima i sumpora što su konjima sukljali iz usta.
19 Snaga tih konja nije bila samo u ustima već i u repovima. Na njima su imali glave poput zmijskih, koje su udile ljudima.
20 Preostali ljudi, koji nisu poginuli od tih zala, ipak se nisu htjeli obratiti od zlih djela. I dalje su se klanjali zlodusima i idolima - načinjenima od zlata, srebra, mjedi, kamena ili drva - idolima koji ne vide, ne čuju i ne hodaju.
21 Nisu se pokajali za svoja ubojstva, ni vračanja, ni blud, ni krađe.
© 2018 ERF Medien