Pomoć

Knjiga O Kristu

1 Anđeo mi pokaže rijeku vode života, bistru kao prozirac, što izvire iz Božjega i Jaganjčeva prijestolja
2 i teče sredinom glavne ulice. S obiju strana rijeke raste drvo života koje donosi rod dvanaest puta - svakoga mjeseca. Lišćem tog stabla liječe se narodi.
3 Neće više biti nikakva prokletstva. Božje i Jaganjčevo prijestolje bit će ondje i njihovi će im se sluge klanjati.
4 Gledat će njegovo lice, a njegovo će im ime biti napisano na čelima.
5 Neće ondje biti noći niti će trebati da im svijetle svjetiljke ili Sunce. Obasjavat će ih Gospodin Bog. Oni će kraljevati u vijeke vjekova.
6 Anđeo mi reče: "Vjerodostojne su i istinite ove riječi. Gospodin Bog koji nadahnjuje proroke poslao je svojega anđela da pokaže svojim slugama što će se uskoro dogoditi. "

Isus dolazi

7 "Evo, uskoro dolazim! Blago onima koji vrše proročke riječi ove knjige!"
8 Ja, Ivan, sve sam to čuo i vidio. A kad sam sve čuo i vidio, pao sam pred noge anđelu koji mi je to pokazao da se poklonim.
9 Ali on ponovi: "Ne klanjaj se meni! Samo sam Božji sluga, baš kao ti i tvoja braća proroci, kao i svi koji su poslušni riječima ove knjige. Bogu se klanjaj!"
10 Zatim mi reče: "Ne zapečaćuj proročke riječi ove knjige da ostanu tajnom jer je vrijeme blizu.
11 Neka nepravednici i dalje čine nepravdu. Neka se okaljani i dalje kaljaju. Pravednici neka i dalje čine što je pravedno, a sveti neka se i dalje posvećuju!"
12 "Evo, uskoro dolazim i svakome ću platiti prema njegovim djelima.
13 Ja sam Alfa i Omega, Početak i Svršetak, Prvi i Posljednji.
14 Blago onima koji peru svoje haljine! Bit će im dopušteno ući kroz vrata u grad i jesti plod sa stabla života.
15 A izvan grada ostat će psi - vračari, bludnici, ubojice i idolopoklonici te svi koji vole i govore laž.
16 Ja, Isus, poslao sam svojega anđela da ti dade ovu poruku za Crkve. Ja sam onaj od kojega je David nastao i nasljednik njegovoga prijestolja. Zvijezda sam Danica. "
17 Duh i zaručnica govore: "Dođi!" I tko god ovo čuje, neka kaže: "Dođi!" Neka dođe tko je žedan i neka besplatno zahvati vodu života!
18 Svakomu tko sluša proročke riječi ove knjige svjedočim: Doda li tko išta onomu što je ovdje napisano, Bog će mu dodati zla opisana u ovoj knjizi.
19 A oduzme li tko nešto od proročkih riječi zapisanih u ovoj knjizi, Bog će mu oduzeti njegov udjel sa stabla života i Sveti grad opisan u ovoj knjizi.
20 Svjedok svega ovoga kaže: "Da, uskoro dolazim!"Amen! Dođi, Gospodine Isuse!
21 Neka je milost Gospodina Isusa Krista sa svima vama.
© 2018 ERF Medien