Pomoć

Knjiga O Kristu

Isus iscjeljuje gubavca

1 Veliko je mnoštvo pohrlilo za Isusom dok je silazio s gore.
2 Odjednom mu pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i zamoli ga: "Gospodine, ako hoćeš, možeš me iscijeliti. "
3 Isus ispruži ruku i dotakne čovjeka. "Hoću! Ozdravi!" reče mu. I guba odmah nestane.
4 Isus mu reče: "Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu kao javno svjedočanstvo svojeg ozdravljenja.

Vjera rimskoga stotnika

5 Kad Isus dođe u Kafarnaum, pristupi mu neki stotnik
6 i reče: "Gospodine, sluga mi kod kuće leži uzet i u teškim mukama. "
7 "Doći ću ga iscijeliti", odgovori mu Isus.
8 Stotnik odgovori: "Gospodine, nisam dostojan da uđeš u moju kuću. Samo reci da ozdravi i on će ozdraviti!
9 Jer i moram slušati svoje nadređene. A podređenom vojniku kažem: 'Idi!' i on ode, te drugome: 'Dođi!' i dođe; a sluzi kažem: 'Učini to!' i on učini. "
10 Kad je to čuo, Isus se zadivi. Okrene se mnoštvu, pa reče: "Zaista vam kažem, takve vjere nisam vidio ni u koga u cijelom Izraelu.
11 Kažem vam da će mnogi pogani sjesti u nebeskom kraljevstvu s Abrahamom, Izakom i Jakovom,
12 a mnogi Izraelci biti izbačeni u mrklu tamu gdje će biti plač i škrgut zuba. "
13 Zatim reče rimskome stotniku: "Idi! Neka ti bude kako si vjerovao!" I sluga mu istog trena ozdravi.

Mnoga ozdravljenja

14 Kad je Isus došao u Petrovu kuću, Petrova punica ležala je bolesna, u vrućici.
15 Isus joj dotakne ruku i vrućica nestane. Žena ustane i počne ga posluživati.
16 Te mu večeri dovedu mnoge opsjednute. Na njegovu riječ svi su zli duhovi izlazili, a svi bolesnici ozdravljali.
17 Tako se ispunilo što je napisao prorok Izaija: "On slabosti naše uze i ponese naše bolesti. "

Cijena učeništva

18 Kad je Isus vidio koliko se mnoštvo okuplja, zapovjedi da otplove na drugu stranu jezera.
19 Tada mu priđe neki pismoznanac i reče: "Učitelju, slijedit ću te kamo god ti pošao. "
20 Isus mu odgovori: "Lisice imaju jame i ptice imaju gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje ni glavu nasloniti. "
21 Drugi mu od učenika reče: "Gospodine, dopusti mi da najprije pokopam svojeg oca. "
22 Ali Isus mu odgovori: "Pođi za mnom i pusti da mrtvi pokapaju svoje mrtvace!"

Isus smiruje oluju

23 Isus se ukrca u lađu, a za njim uđu i njegovi učenici.
24 Odjednom nastane tako silna oluja da su se valovi prelijevali preko lađice. Isus je spavao.
25 Učenici dođu k njemu i probude ga: "Gospodine, spasi nas! Izginut ćemo!"
26 Isus im reče: "Malovjerni! Što se toliko strašite?" Ustane zatim i zaprijeti vjetru i valovima, a oluja se stiša i nastane mukla tišina.
27 Ljudi su se u čudu pitali: "Pa tko je on da mu se i vjetrovi i more pokoravaju?"

Isus iscjeljuje dvojicu opsjednutih

28 Kad su stigli na drugu stranu jezera, u gadarski kraj, susretnu ga dvojica opsjednutih koji su dolazili iz grobnica i bili tako goropadni da zaradi njih nitko nije mogao proći tim putem.
29 Odjednom poviču: "Što hoćeš od nas, Sine Božji? Došao si nas ovdje mučiti prije vremena?"
30 Nedaleko je paslo veliko krdo svinja.
31 Zli duhovi zamole Isusa: "Ako nas istjeraš, pošalji nas u ono krdo svinja. "
32 "Idite!" reče im Isus. Oni iziđu iz opsjednutih i uđu u svinje. Nato cijelo krdo jurne niz strminu u more i podavi se u vodi.
33 Svinjari pobjegnu u grad te razglase što se dogodilo s opsjednutima.
34 Tada sav grad iziđe u susret Isusu. Kad su ga ugledali, zamole da ode iz njihova kraja.
© 2018 ERF Medien