Pomoć

Knjiga O Kristu

Propovijedanje Ivana Krstitelja

1 U to vrijeme Ivan Krstitelj počne propovijedati u judejskoj pustinji:
2 "Pokajte se za grijehe i obratite se Bogu jer je nebesko kraljevstvo blizu!"
3 Prorok Izaija govorio je o Ivanu kad je prorokovao: "On je glas koji viče u pustinji: 'Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze.'"
4 Ivan je nosio odjeću od devine dlake, a o pasu kožni pojas; hranio se skakavcima i divljim medom.
5 Ljudi su k njemu dolazili iz Jeruzalema i iz cijele jordanske okolice.
6 Ispovijedali su mu svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.
7 Ali kad ugleda mnoge farizeje i saduceje da se dolaze krstiti, reče im: "Zmijska legla! Tko li vas je samo upozorio da pobjegnete Božjemu gnjevu koji stiže?
8 Dokažite svojim životom i djelima da ste se odvratili od grijeha i obratili Bogu.
9 Ne zavaravajte se da vam je dovoljno reći: 'Mi smo Abrahamovi potomci!' jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti Abrahamovu djecu!
10 Sjekira Božjeg suda već je uzdignuta da u korijenu sasiječe stabla. Svako stablo koje ne daje dobrog roda bit će posječeno i bačeno u vatru.
11 Ja vodom krstim one koji se pokaju od svojih grijeha; no dolazi netko mnogo veći od mene, toliko velik da mu ja nisam dostojan ni robom biti. On će vas krstiti Svetim Duhom i ognjem.
12 Očistit će svoje gumno i odvojiti pljevu od pšenice; pšenicu će spremiti u svoju žitnicu, a pljevu sažeći neugasivim ognjem. "

Isusovo krštenje

13 Tada Isus dođe iz Galileje na Jordan da ga Ivan krsti.
14 Ivan ga je odvraćao. "Zar da ti dođeš k meni, " reče mu, "a zapravo bi ti mene trebao krstiti!"
15 Ali Isus mu odgovori: "Pusti to, jer nam valja ispuniti pravednu Božju volju." Tada ga je Ivan krstio.
16 Nakon krštenja Isus iziđe iz vode. I gle! Nebesa se otvore i on ugleda Božjega Duha kako silazi kao golub i spušta se na njega.
17 I glas s neba reče: "Ovo je moj ljubljeni Sin kojega sam izabrao. On je moja radost. "
© 2018 ERF Medien