Pomoć

Knjiga O Kristu

Isusovo uskrsnuće

1 U nedjelju rano ujutro Marija Magdalena i druga Marija dođu pogledati grob.
2 Odjednom nastane silan potres: anđeo Gospodnji siđe s neba, odvali kamen s ulaza u grob i sjedne na njega.
3 Lice mu je bilo sjajno poput munje, a odjeća bijela poput snijega.
4 Stražari se pred njim počnu tresti od straha i onesvijeste se.
5 Tada anđeo reče ženama: "Ne bojte se! Znam da tražite raspetoga Isusa.
6 Ali on nije ovdje! Dođite vidjeti mjesto gdje je ležao
7 pa brzo idite javiti njegovim učenicima da je uskrsnuo od mrtvih. Ide, eto, pred vama u Galileju. Ondje ćete ga vidjeti. Pamtite što sam vam rekao. "
8 Silno uplašene ali presretne, žene žurno krenu s groba i otrče to javiti njegovim učenicima.
9 Odjednom im u susret dođe Isus! "Zdravo!" reče im. One mu pritrče, obujme mu noge i ničice mu se poklone.
10 "Ne bojte se", reče im Isus. "Idite javiti mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje ćemo se vidjeti. "

Izjava stražara

11 Dok su žene odlazile, neki od stražara dođu u grad i jave svećeničkim poglavarima sve što se dogodilo.
12 Oni se sastanu sa starješinama na vijećanje, a zatim uzmu mnogo novca i dadu ga vojnicima.
13 "Recite: 'Noću dok smo spavali došli su njegovi učenici i ukrali ga. '
14 Ako za to čuje upravitelj, mi ćemo ga već uvjeriti i pobrinuti se da nemate problema. "
15 Oni uzmu novac i postupe kako su ih uputili. To se pričanje razglasilo među Židovima i zadržalo sve do danas.

Veliko poslanje

16 Jedanaestorica pođu u Galileju, na goru, kamo im je zapovjedio Isus.
17 Kad su ga ugledali, padnu pred njim ničice, ali neki su ipak posumnjali.
18 Isus im priđe i reče im: "Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji.
19 Idite zato i učinite sve narode mojim učenicima krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha.
20 Učite ih da ispunjavaju sve što sam vam zapovjedio! Ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta. "
© 2018 ERF Medien