Pomoć

Knjiga O Kristu

Prispodoba o deset djevica

1 "Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao kad je deset djevica uzelo svjetiljke i pošlo u susret zaručniku.
2 Pet ih je bilo budalastih, a pet mudrih.
3 Budalaste djevice ponesu svjetiljke, ali ne i ulja.
4 A mudre su skupa sa svjetiljkama ponijele i posude s uljem.
5 Kako je zaručnik kasnio, sve one poliježu i zaspu.
6 U ponoć se začula vika: 'Zaručnik stiže! Iziđite pred njega!'
7 Sve djevice ustanu da prirede svjetiljke.
8 Budalaste tada zamole mudre: 'Dajte nam od svojega ulja jer nam svjetiljke trnu. '
9 Ali one im odgovore: 'Nipošto! Sigurno nema dovoljno i za vas i za nas. Pođite ga radije kupiti. '
10 Kad su ga otišle kupiti, dođe zaručnik te one koje su bile pripravne uđu s njim na svadbu i vrata se zatvore.
11 Poslije dođu i ostale djevice i stanu dozivati: 'Gospodine! Gospodine, otvori nam!'
12 Ali on im odgovori: 'Zaista vam kažem, ne poznajem vas!'
13 Stoga bdijte jer ne znate dan ni čas mojega dolaska!

Prispodoba o trojici slugu

14 Tada će s nebeskim kraljevstvom biti kao s čovjekom koji je, polazeći na put, pozvao sluge i povjerio im svoj imetak.
15 Jednomu je dao pet vreća zlatnika, drugomu dvije, a trećemu jednu - svakome prema sposobnostima. Zatim je otputovao.
16 Sluga koji je primio pet vreća zlatnika odmah ode, uloži ih i zaradi još pet vreća.
17 Sluga s dvjema vrećama zlatnika također zaradi još dvije.
18 Sluga koji je dobio samo jednu, naprotiv, iskopa rupu u zemlji i u nju skrije gospodarov novac.
19 Poslije dugog vremena gospodar se vrati i zatraži od slugu da mu polože račun.
20 Onaj kojemu je povjerio pet vreća zlatnika donese i drugih pet. 'Gospodaru, dao si mi pet vreća zlatnika. Zaradio sam, eto, još pet. '
21 Gospodar mu nato reče: 'Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'
22 Zatim priđe sluga koji je primio dvije vreće zlatnika i reče: 'Gospodaru, meni si dao dvije vreće. Zaradio sam još dvije. '
23 Gospodar mu reče: 'Odlično, dobri i vjerni slugo! Bio si vjeran nad malim i zato ću te postaviti nad velikim. Dođi se radovati sa svojim gospodarom!'
24 Priđe zatim sluga koji je primio jednu vreću te reče: 'Gospodaru! Znao sam da si strog čovjek, da žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao.
25 Zato sam se prestrašio i skrio tvoju vreću u zemlju. Evo, uzmi ju!'
26 Ali gospodar mu reče: 'Zli i lijeni slugo! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao?
27 Trebao si onda barem uložiti moj novac u banku pa bih nakon povratka dobio kamate.
28 Uzmite ovomu čovjeku novac i dajte ga onome koji ima deset vreća zlatnika!
29 Tko ima, dat će mu se još pa će obilovati, a onome tko nema oduzet će se i ono što ima.
30 Bacite beskorisnoga slugu van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zuba.'"

O posljednjem sudu

31 "Kad Sin Čovječji dođe u slavi i sa svim svojim anđelima, sjest će na prijestolje svoje slave.
32 Tada će se svi narodi okupiti pred njime, a on će, kao što pastir odvaja ovce od koza,
33 pravednike postaviti sebi zdesna, a ostale s lijeve strane.
34 Tada će kralj reći onima koji mu budu zdesna: 'Vi, koje je Otac blagoslovio, dođite primiti u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta!
35 Jer ste me nahranili kad sam bio gladan, napojili kad sam bio žedan, primili ste me kad sam bio tuđinac
36 i obukli me kad sam bio gol; posjećivali ste me dok sam bio bolestan i u zatvoru. '
37 Pravednici će ga tada upitati: 'Gospodine, kada smo te vidjeli gladna i nahranili, kada smo te vidjeli žedna i napojili te?
38 Kada smo ti pružili dobrodošlicu kao tuđincu i obukli te gola?
39 Kada smo te posjetili bolesna ili u tamnici?'
40 A kralj će odgovoriti: 'Zaista vam kažem, sve što ste učinili jednomu od moje najmanje braće, meni ste učinili!'
41 Zatim će reći onima slijeva: 'Odlazite od mene, prokleti, u vječni oganj pripravljen za đavla i njegove anđele!
42 Jer bio sam gladan, a niste mi dali jesti; bio sam žedan, a niste mi dali piti;
43 bio sam bolestan i u zatvoru, a niste me posjetili. '
44 Oni će pitati: 'Gospodine, kad smo te to vidjeli gladna ili žedna, ili kao tuđinca, ili gola, ili bolesna, ili u zatvoru i nismo ti pomogli?'
45 A on će im odgovoriti: 'Zaista vam kažem, sve što niste učinili jednomu od ovih najmanjih, meni niste učinili!'
46 Tako će oni otići u vječnu patnju, a pravednici u vječni život. "
© 2018 ERF Medien