Pomoć

Knjiga O Kristu

Mesijanski ulazak u Jeruzalem

1 Kad su se Isus i učenici približili Jeruzalemu te stigli pred Betfagu na Maslinskoj gori, Isus dvojicu od njih pošalje naprijed.
2 "Idite u selo pred vama", reče im, "i čim u njega uđete, ugledat ćete vezanu magaricu i magare. Odvežite ih i dovedite k meni.
3 Prigovori li vam tko zbog toga, recite: 'Gospodinu trebaju' pa će ih odmah pustiti. "
4 To se dogodilo da se ispuni proročanstvo:
5 "Recite izraelskomu narodu: Evo, kralj ti se vraća, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladomu magaričinu. "
6 Učenici odu i učine kako ih je Isus uputio.
7 Dovedu magaricu i magare, prekriju ih svojim ogrtačima, pa Isus sjedne na njih.
8 Silno je mnoštvo prostiralo svoje ogrtače po putu, a neki su trgali grane s drveća i prostirali ih putem.
9 Ljudi koji su išli pred njim i za njim klicali su: "Slava Sinu Davidovu! Blagoslovljen koji dolazi uime Gospodnje! Slava Bogu na nebu!"
10 Kad je ušao u Jeruzalem, cijeli se grad uskomešao. "Tko je taj?" pitali su.
11 Mnoštvo je odgovaralo: "To je Isus, prorok iz Nazareta u Galileji. "

Isus izgoni trgovce iz Hrama

12 Isus uđe u Hram i počne iz njega izgoniti sve trgovce i njihove kupce, prevrne stolove mjenjačima novca i klupe prodavačima goluba.
13 "U Svetome pismu piše: 'Moj Hram treba biti molitveni dom', a vi ste ga pretvorili u razbojničku špilju. "
14 U Hramu mu priđu slijepi i hromi te ih on iscijeli.
15 Kad su svećenički poglavari i pismoznanci vidjeli čudesa koja je učinio i čuli djecu u Hramu kako kliču: "Slava Sinu Davidovu!" razgnjeve se
16 i upitaju ga: "Čuješ li ti što govore?"Čujem", odgovori im Isus. "A niste li nikad u Pismu pročitali: 'Pripravio si sebi hvalu iz usta djece i dojenčadi?'"
17 Zatim se vrati u Betaniju da ondje prespava.

Isus proklinje smokvu

18 Vraćajući se ujutro u Jeruzalem, Isus ogladni.
19 Opazi pokraj puta smokvu i priđe joj, ali na njoj ne nađe ničega osim lišća. Nato joj reče: "Ne bilo više nikada na tebi roda!" I smokva se smjesta osuši.
20 Učenici se zaprepaste. "Kako se smokva tako brzo sasušila?" pitali su.
21 "Zaista vam kažem, " odgovori im Isus, "budete li imali vjere i ne budete li sumnjali, činit ćete ne samo to što sam ja učinio sa smokvom nego kažete li ovoj planini: 'Digni se i baci se u more!' - to će se i dogoditi.
22 Sve što s vjerom zamolite, primit ćete. "

O Isusovoj vlasti

23 Isus ode u Hram. Dok je ondje poučavao, priđu mu svećenički poglavari i narodni starješine pa ga upitaju: "Tko ti je dao pravo da to radiš? Tko te je ovlastio za to?"
24 "Reći ću vam tko ako najprije vi meni odgovorite na pitanje:
25 Je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?"Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: "Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.
26 A od mnoštva nas je strah reći da je bilo od ljudi jer Ivana svi drže za proroka. "
27 Zato Isusu odgovore: "Ne znamo. "A Isus im reče: "Onda ni ja vama neću reći otkuda mi vlast!"

Prispodoba o dvojici sinova

28 "Što mislite o ovomu: Neki je čovjek imao dva sina. Reče prvomu: 'Sine, idi danas raditi u vinogradu!'
29 'Neću!' odgovori on, ali se poslije predomisli i ode.
30 Otac i drugome sinu reče isto. "Idem, oče!" odgovori sin, ali se zatim predomisli i odustane.
31 Koji je od njih dvojice ispunio očevu volju? "Onaj prvi", odgovore. Isus im nato reče: "Zaista vam kažem, bludnice i pokvarenjaci ući će prije vas u Božje kraljevstvo!
32 Jer Ivan Krstitelj došao vam je pokazati put pravednosti, ali mu niste povjerovali, a bludnice i pokvarenjaci jesu. Pa čak ni kad ste to vidjeli, niste se pokajali i vjerovali mu. "

Prispodoba o zlim vinogradarima

33 "Poslušajte još jednu prispodobu. Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.
34 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje sluge da uzmu njegov dio uroda.
35 Ali vinogradari ih pograbe te jednoga pretuku, drugoga ubiju, a trećega kamenuju.
36 On zatim pošalje više slugu nego prvi put, ali vinogradari i s njima jednako postupe.
37 Naposljetku pošalje k njima svojega sina misleći: 'Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem. '
38 Ali kad vinogradari ugledaju sina, rekoše: 'Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'
39 Pograbe ga, izbace iz vinograda i ubiju.
40 Što mislite, upita Isus, kako će vlasnik imanja postupiti s tim vinogradarima kada se vrati?
41 Te će zlikovce bez smilovanja pogubiti, a vinograd iznajmiti drugima koji će mu davati urod kad za to dođe vrijeme. "
42 Isus ih upita: "Niste li nikada čitali u Svetom pismu: 'Kamen koji su graditelji odbacilipostane ugaonim kamenom. To je Gospodnje djelo, čudesno našim očima. '
43 Zato vam kažem, oduzet će vam se Božje kraljevstvo i dat će se narodu koji će davati njegove plodove.
44 Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga. "
45 Kad su svećenički poglavari i farizeji čuli te prispodobe i shvatili da govori o njima,
46 htjeli su ga uhvatiti, ali bojali su se mnoštva koje je Isusa smatralo prorokom.
© 2017 ERF Medien