Pomoć

Knjiga O Kristu

Preobrazba

1 Nakon šest dana povede Isus sa sobom Petra, Jakova i njegova brata Ivana visoko u goru, u osamu.
2 Tu se pred njima preobrazi: lice mu zasja poput sunca, a haljine mu postanu bijele poput svjetlosti.
3 I gle: pojave se Mojsije i Ilija i počnu razgovarati s Isusom.
4 Petar reče: "Gospodine, dobro je što smo ovdje. Ako hoćeš, podignut ću ovdje tri sjenice: jednu za tebe, jednu za Mojsija i jednu za Iliju. "
5 Dok je on još govorio, prekrije ih svijetao oblak, a iz njega se začuje glas: "Ovo je moj ljubljeni Sin, kojega sam izabrao. On je moja radost. Njega slušajte!"
6 Silno prestrašeni, učenici popadaju licem prema zemlji.
7 Isus im priđe, dotakne ih i reče: "Ustanite! Ne bojte se!"
8 Oni podignu pogled, ali nisu vidjeli nikoga osim Isusa.
9 Dok su silazili s gore, Isus im zapovjedi da nikome ne govore što su vidjeli sve dok Sin Čovječji ne uskrsne od mrtvih.
10 Učenici ga upitaju: "Zašto pismoznanci tvrde da prije Mesije mora doći Ilija?"
11 Isus odgovori: "Ilija zaista mora doći i sve postaviti u red.
12 Ali vam kažem da je Ilija već došao, ali ga nisu prepoznali pa su s njim postupili kako im se prohtjelo. I Sin Čovječji će također trpjeti od njihovih ruku. "
13 Učenici tada shvate da im je to govorio o Ivanu Krstitelju.

Isus iscjeljuje opsjednutog dječaka

14 Kad su stigli do mnoštva, Isusu pristupi neki čovjek, padne pred njim na koljena
15 i reče: "Gospodine, smiluj se mojemu sinu jer je padavičar i teško trpi. Često padne u vatru ili u vodu.
16 Doveo sam ga tvojim učenicima, ali ga oni nisu mogli izliječiti. "
17 Isus reče: "Nevjerni i opaki rode! Koliko dugo još moram biti s vama? Koliko ću vas još podnositi? Dovedite mi ga!"
18 Tada zaprijeti zloduhu te on iziđe iz dječaka koji istog časa ozdravi.
19 Zatim učenici nasamo upitaju Isusa: "Zašto mi nismo mogli istjerati tog zloduha?"
20-21 "Zbog svoje nevjere", reče im on. "Zaista vam kažem, da imate vjere koliko je sitno gorušičino zrno i da kažete ovoj gori: Premjesti se onamo! - ona bi se premjestila. Ništa vam ne bi bilo nemoguće. "

Isus ponovno pretkazuje svoju smrt

22 Kad su se skupili u Galileji, Isus im reče: "Sina Čovječjega predat će ljudima u ruke.
23 Ubit će ga, ali on će treći dan uskrsnuti." Učenici se silno ražaloste.

Plaćanje hramskoga poreza

24 Kad su stigli u Kafarnaum, pristupe Petru ubirači hramskoga poreza i upitaju ga: "Zar vaš učitelj ne plaća porez?"
25 "Plaća!" odgovori Petar. Zatim uđe u kuću, a Isus ga presretne pitanjem: "Što misliš, Šimune, ubiru li zemaljski kraljevi porez ili carinu od svojih ili od tuđih sinova?"
26 Kad on odgovori: "Od tuđih", Isus mu reče: "Sinovi su, dakle, oslobođeni.
27 Ali da ih ne sablaznimo, pođi k moru i baci udicu. Prvoj ribi koju uhvatiš otvori usta, pa ćeš unutra naći novčić. Uzmi ga pa im njime plati za sebe i za mene. "
© 2018 ERF Medien