Pomoć

Knjiga O Kristu

Smrt Ivana Krstitelja

1 Kad je Herod tetrarh čuo o Isusu,
2 reče svojim slugama: "To je Ivan Krstitelj! Uskrsnuo je, pa kroz njega djeluju čudesne sile. "
3 Herod je, naime, Ivana dao uhititi, svezati i baciti u tamnicu na zahtjev Herodijade, žene svojega brata Filipa,
4 jer mu je Ivan govorio: "Nije ti dopušteno biti s njom. "
5 Htio je ubiti Ivana, ali se bojao naroda jer su ga smatrali prorokom.
6 Ali na proslavi Herodova rođendana pred uzvanicima je plesala Herodijadina kćerka i tako se svidjela Herodu
7 da se zakleo dati joj sve što zatraži.
8 Ona na majčin nagovor reče: "Zapovjedi da mi na pladnju donesu glavu Ivana Krstitelja!"
9 Kralj se ražalosti, ali zbog toga što se zakleo i zbog uzvanika zapovjedi da joj učine po volji.
10 Pošalje ljude da Ivanu u tamnici odrube glavu.
11 Donesu djevojci glavu na pladnju, a ona je pak odnese majci.
12 Potom dođu Ivanovi učenici, uzmu njegovo tijelo i pokopaju ga te odu javiti Isusu.

Isus hrani pet tisuća ljudi

13 Kad je Isus to čuo, otplovi odande lađicom na pusto mjesto da se povuče u osamu. Ali narod je to doznao pa su pješice krenuli iz gradova za njim.
14 Kad je izišao iz lađice, ugleda silan narod pa se sažali nad njima i izliječi im bolesnike.
15 Uvečer mu priđu učenici. "Pust je ovo kraj, " rekoše, "a već je i kasno. Otpusti ljude da mogu otići u sela kupiti hrane!"
16 Ali Isus odgovori: "Nije potrebno da idu; vi ih nahranite!"
17 "Pa ovdje imamo samo pet kruhova i dvije ribe!"
18 "Donesite ih!" reče.
19 Zapovjedi zatim mnoštvu da sjednu na travu. Uzme pet kruhova i dvije ribe, pogleda u nebo te blagoslovi hranu. Razlomi kruh i dade ga učenicima, a učenici su ga dijelili mnoštvu.
20 I svi su jeli dok se nisu nasitili. Zatim pokupe ostatke. Bilo ih je dvanaest punih košara!
21 A najelo se pet tisuća muškaraca te žene i djeca koji su bili s njima!

Isus hoda po vodi

22 Odmah zatim Isus natjera učenike da uđu u lađu i da preplove na drugu obalu, dok on otpusti mnoštvo.
23 Kad ih je otpustio, popne se u goru da se pomoli u osami. Kasno navečer još je bio sam ondje.
24 U međuvremenu je lađa već bila daleko od obale. Zapuhao je jak protivan vjetar, pa se borila s velikim valovima.
25 Oko tri sata ujutro Isus dođe k učenicima hodajući po vodi.
26 Kad su ga ugledali, silno se prestraše i počnu od straha vikati misleći da je sablast.
27 Ali Isus im odmah reče: "Ne bojte se; to sam ja! Samo hrabro!"
28 Nato mu Petar reče: "Gospodine, ako si ti, zapovjedi da dođem k tebi po vodi!"
29 "Dođi!" odgovori Isus. Petar iziđe iz lađe te hodajući po vodi pođe prema Isusu.
30 Ali kad je osjetio silinu vjetra, prestraši se i počne tonuti. "Spasi me, Gospodine!" poviče.
31 Isus mu odmah pruži ruku i uhvati ga. "Slaba je tvoja vjera", reče mu. "Zašto si posumnjao?"
32 Kad su ušli u lađu, vjetar utihne.
33 Učenici u lađi poklone mu se ničice i uzviknu: "Ti si zaista Božji Sin!"
34 Preplove jezero i pristanu u Genezaretu.
35 Ondašnji žitelji ga prepoznaju i po svoj okolici razglase da je došao, pa mu svi počnu dovoditi bolesnike.
36 Molili su ga da im dopusti dotaknuti barem skut njegove haljine i svi koji su ga dotaknuli ozdravljali su.
© 2018 ERF Medien