Pomoć

Knjiga O Kristu

Prispodoba o sijaču

1 Istoga dana Isus iziđe iz kuće i ode sjesti uz more.
2 K njemu nagrne silno mnoštvo, tako da je morao ući u lađicu. Sjeo je u nju, a mnoštvo je stajalo na obali.
3 Mnogo im je govorio u prispodobama: "Neki je ratar sijao sjeme.
4 Dok je sijao po polju, dio zrnja padne na stazu pa dođu ptice i pozobaju ga.
5 Dio sjemena padne na kamenito tlo gdje je zemlja plitka, pa odmah nikne.
6 Ali kad je granulo sunce, izgori i osuši se jer nije imalo duboka korijena.
7 Dio sjemena padne u trnje pa ono poraste i uguši ga.
8 Dio ga, napokon, padne na dobru zemlju i donese plod: jedno stostruk, drugo šezdeseterostruk, treće trideseterostruk.
9 Slušajte, kad već imate uši!"
10 Priđu mu učenici i upitaju: "Zašto ljudima uvijek govoriš u prispodobama?"
11 On im odgovori: "Zato što je vama dano da razumijete tajne nebeskoga kraljevstva, a drugima nije.
12 Ljudima koji žive po Božjoj mudrosti", reče, "Bog će dati još više mudrosti. A oni koji ne postupaju prema njegovoj mudrosti izgubit će i ono malo od nje što imaju.
13 U prispodobama im govorim zato što ljudi gledaju što radim, a zapravo ne vide; zato što slušaju što im govorim, a zapravo ne čuju i ne razumiju.
14 Tako se ispunja Izaijino proročanstvo: 'Slušat ćete moje riječi, ali ih nećete razumjeti; gledat ćete moja djela, ali nećete dokučitinjihova značenja.
15 Jer srca su se ovoga naroda usalila, uši njihove ne čuju, a oči su zatvorili -tako njihove oči ne videi njihove uši ne čuju, a srca im ne mogu razumjeti. Zato se ne mogu obratiti k menida ih iscijelim. '
16 Ali blago vašim očima zato što vide i blago vašim ušima zato što slušaju.
17 Zaista vam kažem, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti to što vi gledate, ali nisu vidjeli; željeli su čuti to što vi slušate, ali nisu čuli.
18 Da vam objasnim priču o sijaču.
19 Svakomu tko čuje riječ o kraljevstvu, a ne razumije ju, dođe Zli i otme mu ono što mu je u srcu posijano. To je sjeme zasijano pokraj puta.
20 Kamenito tlo oni su koju čuju Riječ i odmah ju radosno prihvate,
21 ali nemaju duboka korijena i nestalni su. Čim ih zbog Riječi snađe nevolja ili progonstvo, pokolebaju se vjeri.
22 U trnje zasijano sjeme su oni koji čuju Riječ, ali ju životne brige i zavodljivost bogatstva uguše u njima te ona ne donese roda.
23 Dobro tlo je srce čovjeka koji čuje Riječ i razumije ju te ona donese rod - stostruko, šezdeseterostruko ili trideseterostruko veći od posijanoga. "

Priča o žitu i kukolju

24 Iznese im još jednu prispodobu: "S nebeskim je kraljevstvom kao s čovjekom koji je na svoju njivu posijao dobro sjeme.
25 Ali dok su svi spavali, došao je njegov neprijatelj, posijao među žito kukolj i otišao.
26 Kad je usjev porastao i urodio klasom, pokazao se i kukolj.
27 Rataru dođu njegovi sluge i upitaju: "Gospodaru, nisi li ti na svojoj njivi posijao dobro sjeme? Odakle kukolj?"
28 "Neprijatelj je to učinio, " odgovori on. "Hoćeš li da počupamo kukolj?" upitaju.
29 "Nemojte", reče im. "Čupajući kukolj, mogli biste iščupati i pšenicu.
30 Pustite neka oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu. "

Prispodoba o gorušičinu sjemenu

31 Iznese im još jednu prispodobu: "S kraljevstvom je nebeskim kao s gorušičinim sjemenom koje netko posije na svojoj njivi.
32 Ono je zaista najsitnije od svega sjemenja, ali izraste veće od svake druge biljke u vrtu, razvije se u stablo te se ptice nebeske dolaze gnijezditi u njegovim granama. "

Prispodoba o kvascu

33 Zatim im ispriča sljedeću prispodobu: "Nebesko je kraljevstvo poput kvasca. Žena ga umijesi u golemu količinu brašna, a on ipak sve ukvasi. "
34 Isus je sve to govorio narodu u prispodobama. Zapravo im bez prispodoba ništa i nije govorio
35 da bi se ispunilo proročanstvo: "Progovorit ću u prispodobama; otkrit ću ono što je skriveno od postanka svijeta. "

Isus objašnjava priču o žitu i kukolju

36 Isus otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Učenici dođu k njemu i zamole ga: "Objasni nam prispodobu o kukolju na njivi. "
37 "Dobro", reče on. "Sijač dobroga sjemena je Sin Čovječji.
38 Njiva je svijet, a dobro sjeme su ljudi koji pripadaju Božjemu kraljevstvu. Kukolj su ljudi koji pripadaju Zlome.
39 Neprijatelj koji ga je posijao jest đavao; žetva je svršetak svijeta, a žeteoci su anđeli.
40 Kao što se kukolj spaljuje, tako će biti i na svršetku svijeta.
41 Ja, Sin Čovječji, poslat ću svoje anđele da iz kraljevstva izdvoje sve koji mame na grijeh i sve koji čine zlo
42 te će ih oni baciti u ognjenu peć. Ondje će biti plač i škrgut zuba.
43 Tada će pravednici u kraljevstvu svojega Oca zasjati poput sunca. Slušajte, kad već imate uši!"

Prispodoba o skrivenome blagu

44 "S nebeskim je kraljevstvom kao s blagom skrivenim u polju. Kad ga pronađe, čovjek ga sakrije pa sav radostan ode prodati sve što ima da kupi to polje. "

Prispodoba o trgovcu biserima

45 "Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s trgovcem koji traga za lijepim biserima.
46 Kad pronađe dragocjeni biser, ode prodati sve što ima i kupi ga. "

Prispodoba o ribarskoj mreži

47 "Nadalje, s nebeskim je kraljevstvom kao s mrežom koja, bačena u more, zahvati svakovrsne ribe.
48 Kad se napuni, ribari ju izvuku pa sjednu i pokupe dobre ribe u posude, a loše izbace.
49 Tako će biti i o svršetku svijeta. Izići će anđeli, odijeliti zle od pravednika
50 i baciti ih u ognjenu peć gdje će biti plač i škrgut zuba.
51 Jeste li razumjeli?" upita ih. "Jesmo", odgovore.
52 On nato reče: "Zato je svaki pismoznanac koji postane učenikom nebeskoga kraljevstva poput domaćina koji iz svoje riznice iznosi i novo i staro. "

Isusa ne prihvaćaju u Nazaretu

53 Pošto je ispričao sve te prispodobe, Isus ode odande.
54 Otišao je u svoj zavičaj te je u tamošnjoj sinagogi tako poučavao da su ljudi zadivljeni pitali:
55 "Odakle ovomu ta mudrost i sila da čini takva čudesa? Nije li mu majka Marija, a braća Jakov, Josip, Šimun i Juda?
56 Nisu li mu i sve sestre ovdje među nama? Odakle mu onda sve to?
57 I sablaznili su se zbog njega. Tada im Isus reče: "Proroku ne iskazuju čast jedino u njegovu zavičaju i u njegovu domu. "
58 Zbog njihove nevjere ondje nije učinio mnogo čudesa.
© 2018 ERF Medien