Pomoć

Knjiga O Kristu

Isus poučava o unutrašnjoj čistoći

1 Jednom se okupe oko Isusa neki farizeji i pismoznanci koji su došli iz Jeruzalema
2 te opaze da neki od njegovih učenika jedu "nečistim", neopranim rukama.
3 Židovi, a osobito farizeji, nikada ne jedu a da obredno ne operu ruke jer to zahtijeva njihova starodrevna predaja.
4 Kad dođu doma s tržnice, uvijek se operu prije nego što dotaknu hranu. To je tek jedna od brojnih odredba kojih se drže, kao što je i obred pranja čaša, vrčeva i bakrenog posuđa.
5 Zato ga vjerski vođe upitaju: "Zašto tvoji učenici ne slijede naše starodrevne običaje? Jedu nečistim rukama. "
6 Isus im odgovori: "Licemjeri! Lijepo je o vama prorokovao Izaija kad je rekao:
7 Ovaj me narod štuje samo usnama, ali srce im je daleko od mene. Uzalud me štujujer kao moje učenje poučavaju ljudske zapovijedi.
8 Vi zanemarujete Božje zapovijedi i zamjenjujete ih ljudskim predajama.
9 Lijepo! Odbacujete Božje zakone zbog ljudske tradicije!
10 Mojsije vam je, primjerice, dao Božju zapovijed 'Poštuj oca i majku' i rekao da se svaki onaj tko prokune svojeg oca ili svoju majku mora kazniti smrću.
11 Ali vi kažete da je roditeljima opravdano reći: 'Žao mi je, ne mogu vam pomoći jer sam se Bogu zakleo dati ono što sam mogao dati vama. '
12 Tako ljudima dopuštate da zanemare roditelje koji su u potrebi
13 i kršite Božji zakon da zaštitite vlastitu predaju. To je tek jedan od brojnih primjera. "
14 Tada Isus pozove mnoštvo i reče im: "Slušajte me svi i nastojte shvatiti!
15-16 Ništa što izvana ulazi u čovjeka ne može ga onečistiti, ali onečišćuje ga ono što iz njega izlazi. "
17 Zatim ode od mnoštva u kuću, a učenici ga zamole da im objasni prispodobu.
18 "Zar ni vi ne razumijete?" upita ih on. "Ne shvaćate li da čovjeka ne može onečistiti ono što u njega uđe izvana
19 jer ne ide u srce, već odlazi u trbuh, a zatim se izbacuje u zahod!" Tim je riječima sve vrste hrane proglasio čistima.
20 Zatim još reče: "Čovjeka onečišćuje ono što izlazi iz njegove nutrine.
21 Jer iz nutrine, iz ljudskoga srca, dolaze zle misli, bludnost, krađa, ubojstvo, preljub,
22 pohlepa, zloća, prijevara, razvrat, zavist, kleveta, oholost i glupost.
23 Sva ta zla izlaze iznutra, ona čovjeka prljaju i čine ga nečistim pred Bogom. "

Vjera poganke

24 Nakon toga Isus iz Galileje ode u tirski kraj te uđe u neku kuću ne želeći da itko sazna da je ondje. Ali nije se mogao skriti.
25 Odmah mu dođe neka žena koje je djevojčicu opsjeo nečist duh i padne ničice pred njim.
26 Bila je ona poganka, rodom Sirofeničanka. Preklinjala ga je da istjera nečistog duha iz njezine kćeri.
27 Isus joj reče: "Prije bih trebao pomoći vlastitom rodu - Židovima. Nepravedno je uzeti kruh djeci i baciti ga psima. "
28 Ona odgovori: "Istina je, Gospodine, ali čak i psi ispod stola jedu mrvice koje padnu djeci. "
29 "Zbog toga što si rekla, " reče joj Isus, "možeš ići. Zli je duh izišao iz tvoje kćeri. "
30 Kad je žena stigla doma, našla je djevojčicu kako leži u postelji. Zli duh bijaše izišao.

Isus iscjeljuje gluhonijema čovjeka

31 Iz Tira Isus ode u Sidon, a zatim natrag do Galilejskog jezera, usred područja Dekapolisa.
32 Donesu mu gluhonijemog čovjeka i preklinjahu ga da na njega položi ruke i iscijeli ga.
33 On ga izvede iz mnoštva na mjesto gdje su mogli biti nasamo, stavi prste u njegove uši, a zatim pljune i svojom mu slinom dotakne jezik.
34 Pogleda u nebo, uzdahne i zapovjedi: "Otvori se!"
35 Sluh mu se odmah vrati, a jezik razriješi tako da je mogao razgovijetno govoriti.
36 Isus zabrani ljudima o tome govoriti, ali što im je on više branio, to su više pripovijedali.
37 Silno su se divili. Neprekidno su ponavljali: "On čini divne stvari - čak vraća sluh gluhima i čini da nijemi progovore!"
© 2018 ERF Medien