Pomoć

Knjiga O Kristu

Prispodoba o zlim vinogradarima

1 Tada im počne govoriti u prispodobama: "Neki čovjek posadi vinograd i ogradi ga, iskopa tijesak za grožđe i izgradi kulu. Zatim ga iznajmi vinogradarima i otputuje.
2 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje slugu da ubere njegov dio uroda.
3 Ali vinogradari ga dograbe, pretuku i pošalju natrag praznih ruku.
4 Vlasnik vinograda im zatim pošalje drugog slugu. Zakupci mu razbiju glavu i osramote ga.
5 Trećega kojeg im je poslao ubiju. Poslao im je i mnoge druge, ali oni ih sve premlate ili ubiju.
6 Napokon mu je preostao samo još jedan: njegov ljubljeni sin. Pošalje napokon i njega misleći: 'Prema mojem sinu sigurno će se odnositi s poštovanjem. '
7 Ali kad vinogradari opaze da dolazi, rekoše: 'Ovaj će naslijediti imanje. Ubijmo ga pa ćemo se domoći imanja umjesto njega!'
8 Pa ga pograbe, ubiju i izbace tijelo iz vinograda.
9 Što mislite da će učiniti vlasnik kad čuje što se dogodilo? Doći će i pobiti te vinogradare, a vinograd dati u najam drugima.
10 Ne sjećate li se ulomka iz Svetog pisma: 'Kamen koji su graditelji odbacilipostane ugaonim kamenom.
11 To je Gospodnje djelo, čudesno u našim očima.'"
12 Židovski su ga vođe već tada htjeli uhvatiti zbog te priče jer su znali da ona govori o njima, ali bojali su se dirnuti u njega zbog straha od mnoštva. Zato odu i ostave ga.

O porezu

13 Vjerski mu vođe pošalju neke farizeje i Herodove sljedbenike da ga uhvate u riječi.
14 Oni dođu i rekoše mu: "Učitelju, znamo da govoriš istinu i da si nepristran jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu. Reci nam, je li dopušteno plaćati porez caru ili nije?"
15 Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče: "Zašto me kušate? Pokažite mi kovani novac pa ću vam reći. "
16 Donesu mu novčić, a on upita: "Čiji su ovo lik i natpis na kovanici?"Carevi", odgovore.
17 "Onda dajte caru carevo, a Bogu valja dati Božje", reče im. Bili su zadivljeni.

O uskrsnuću

18 Tada dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:
19 "Gospodine, Mojsije nam je dao Zakon prema kojemu, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov se brat mora oženiti njegovom udovicom kako bi ona rodila sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.
20 Bilo je sedmero braće. Prvi se brat oženi i umre a da nije imao djece.
21 Drugi se brat oženi njegovom udovicom, ali također umre a da nije ostavio potomstva. S trećim se dogodi isto.
22 Tako nijedan od sedmorice iza sebe ne ostavi potomstva. Na posljetku umre i žena.
23 Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?"
24 Isus im odgovori: "Niste li vi u zabludi zato što ne poznajete ni Pisma ni sile Božje?
25 Jer kad ljudi uskrsnu od mrtvih, neće se ženiti ni udavati, već će biti poput anđela na nebu.
26 A glede uskrsnuća, niste li u Knjizi Izlaska, ondje gdje piše kako je Mojsije ugledao gorući grm, pročitali da mu je Bog rekao: 'Ja sam Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev. '
27 A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Vi ste, prema tome, u velikoj zabludi!"

Najveća zapovijed

28 Neki pismoznanac koji je ondje stajao shvatio je, slušajući raspravu, da je Isus dobro odgovorio pa ga upita: "Koja je najvažnija od svih zapovijedi?"
29 Isus odgovori: "Najvažnija glasi: 'Čuj, o Izraele! Naš Gospodin Bog jest jedini Bog.
30 Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom pameti svojom i svom snagom svojom!'
31 Druga glasi: 'Ljubi svojega bližnjega kao samoga sebe! 'Nema zapovijedi koja bi bila veća od tih dviju. "
32 Pismoznanac odgovori: "Učitelju, pravo si rekao da je Bog jedini i da nema drugih osim njega.
33 Voljeti ga svim srcem, svim razumom i svom snagom, a bližnjega voljeti kao samoga sebe vrijedi više nego sve paljenice i ostale žrtve. "
34 Videći da pametno govori, Isus mu reče: "Nisi daleko od Božjeg kraljevstva." I nitko ga se više nije usudio išta pitati.

Čiji sin je Mesija

35 Poučavajući u Hramu, Isus upita: "Kako pismoznanci mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin?
36 Pa sâm je David, nadahnut Svetim Duhom, rekao: 'Jahve je rekao mojem Gospodinu: Sjedni mi s desne stranedok ti ne bacim pod nogetvoje neprijatelje. '
37 Sâm ga je David nazvao svojim Gospodinom. Kako bi mu onda mogao biti sin?" Mnoštvo ga je oduševljeno slušalo.
38 Poučavajući ih dalje, reče: "Čuvajte se pismoznanaca! Vole se šetati u dugim haljinama i da ih ljudi pozdravljaju na trgovima.
39 U sinagogama vole sjediti na počasnim mjestima, a na gozbama na pročelju stola.
40 Besramno troše udovička dobra, a prikrivaju se dugačkim molitvama u javnosti. Oni će biti strože kažnjeni. "

Udovičin dar

41 Zatim ode sjesti do kutije za milodare te je promatrao mnoštvo kako ubacuje bakreni novac. Mnogi su bogataši ubacivali velike iznose.
42 Dođe i neka siromašna udovica te ubaci samo dva novčića.
43 Isus dozove učenike i reče im: "Zaista vam kažem, ta je siromašna udovica ubacila više nego svi ostali skupa!
44 Jer svi su oni dali od svojeg viška, a ona je, tako siromašna, dala sve što je imala. "
© 2017 ERF Medien