Help

Knjiga O Kristu

Uloga Ivana Krstitelja

1 Ovo je početak Radosne vijesti o Božjemu Sinu Isusu Kristu.
2 U knjizi proroka Izaije Bog je rekao: "Gledajte, šaljem pred vas svojega glasnikai on će vam pripraviti put.
3 On je glas koji viče u pustinji: 'Pripremite put za Gospodnji dolazak! Poravnajte za njega staze!'"
4 Taj glasnik bio je Ivan Krstitelj. Živio je u pustinji i propovijedao kako se ljudi trebaju krstiti da pokažu kako su se odvratili od svojih grijeha i obratili se Bogu da im oprosti.
5 Ljudi iz Jeruzalema i iz cijele Judeje putovali su k njemu u pustinju da ga vide i čuju. Ispovijedali su svoje grijehe, a on ih je krstio u rijeci Jordanu.
6 Ivanova odjeća bila je istkana od devine dlake, a bio je opasan kožnim pojasom. Hranio se skakavcima i divljim medom.
7 Propovijedao je: "Uskoro dolazi netko veći od mene, kojemu nisam dostojan ni biti robom.
8 Ja vas krstim vodom, ali on će vas krstiti Božjim Svetim Duhom. "

Isusovo krštenje

9 Jednog dana dođe Isus iz Nazareta u Galileji i Ivan ga krsti u rijeci Jordanu.
10 Čim Isus iziđe iz vode, ugleda kako se otvaraju nebesa i kako Duh u obliku goluba silazi na njega.
11 Začuje se glas: "Ti si moj ljubljeni Sin! Ti si moja radost!"

Isusove kušnje

12 Odmah nakon toga Duh nagna Isusa da ode u pustinju.
13 Tamo je ostao četrdeset dana i Sotona ga je kušao. Boravio je među divljim životinjama, a služili su mu anđeli.

Prvi učenici

14 Pošto je kralj Herod zatvorio Ivana, Isus ode u Galileju propovijedati Božju Radosnu vijest.
15 "Napokon je došlo vrijeme, " naviještao je, "blizu je Božje kraljevstvo! Odvratite se od svojih grijeha i povjerujte Radosnoj vijesti. "
16 Jednoga dana, prolazeći obalom Galilejskog jezera, opazi Šimuna i njegova brata Andriju kako mrežama hvataju ribu jer su po zanimanju bili ribari.
17 "Pođite za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!" pozove ih Isus.
18 Oni smjesta ostave svoje mreže i pođu za njim.
19 Malo dalje uz obalu ugleda Zebedejeve sinove Jakova i Ivana kako u lađici krpaju mreže.
20 Pozove i njih, a oni odmah ostave svojeg oca Zebedeja u lađi s nadničarima i pođu za njim.

Isus istjeruje nečistog duha

21 Isus i njegovi sljedbenici stigoše u grad Kafarnaum. Odmah u subotu odu u sinagogu te je Isus ondje poučavao.
22 Svi okupljeni bili su zadivljeni njegovim učenjem jer ih je poučavao kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
23 Tu se zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom, koji počne vikati:
24 "Zašto nas uznemiruješ, Isuse Nazarećanine? Zar si nas došao uništiti? Znam tko si: ti si Svetac Božji!"
25 Isus mu zaprijeti: "Umukni i iziđi iz njega!"
26 Nato on krikne, žestoko protrese čovjeka i iziđe iz njega.
27 Svi nazočni silno se zaprepaste i počnu raspravljati o tome što se dogodilo. "Kakvo je to novo učenje?" uzbuđeno su pitali. "Ima takvu silnu vlast! Čak se i nečisti duhovi pokoravaju njegovim zapovijedima!"
28 Vijest o tome što je učinio brzo se pronijela cijelom pokrajinom Galilejom.

Mnoga ozdravljenja

29 Pošto iziđe iz sinagoge, Isus s Jakovom i Ivanom pođe u Šimunovu i Andrijinu kuću.
30 Ondje je Šimunova punica ležala u velikoj vrućici te to odmah kazaše Isusu.
31 On joj priđe, uhvati ju za ruku i podigne, a vrućica odmah prestane pa se ona digne i pripremi im jelo.
32 Uvečer, kad je sunce zašlo, dovedu mu brojne bolesnike i opsjednute,
33 pa se sav grad skupio pred vratima.
34 Isus je iscijelio brojne bolesnike od najrazličitijih bolesti i brojnim zlodusima zapovjedio da iziđu iz svojih žrtava. Ali nije dopustio zlodusima da govore jer su znali tko je on.

Isus propovijeda u Galileji

35 Drugog jutra ustao je prije zore, povukao se na pusto mjesto i ondje se molio.
36 Šimun i ostali krenu ga potražiti.
37 Kad ga pronađu, rekoše mu: "Svi te traže. "
38 On im odgovori: "Hajdemo i dalje, u druga mjesta. I njima moram propovijedati poruku. Zbog toga sam došao. "
39 Tako je proputovao cijelu Galileju propovijedajući po sinagogama i istjerujući zloduhe.

Isus iscjeljuje gubavca

40 Jednom dođe k njemu neki gubavac, klekne pred njega i zamoli ga: "Ako hoćeš, možeš me ozdraviti!"
41 Isus se sažali, ispruži ruku, dotakne ga i reče: "Hoću! Budi čist!"
42 Gube odmah nestane i čovjek postane čist.
43 Otpravljajući ga, Isus ga strogo upozori:
44 "Nikome o tomu ne govori, već idi ravno svećeniku te sa sobom ponesi žrtveni dar prema Mojsijevu zakonu, kao javno svjedočanstvo tvojeg ozdravljenja. "
45 Ali čovjek ode i počne svima govoriti što mu se dogodilo; zbog toga Isusa opkoli toliko mnoštvo da više nije mogao javno ući u bilo koji grad, već se morao zadržavati vani, na samotnim mjestima. A ljudi su stizali sa svih strana.
© 2019 ERF Medien