Pomoć

Knjiga O Kristu

Isus šalje dvanaestoricu apostola

1 Isus pozove dvanaestoricu učenika te im dade vlast i moć nad zlodusima i moć da liječe bolesti.
2 Pošalje ih zatim da propovijedaju o Božjemu kraljevstvu i da iscjeljuju bolesnike.
3 "Ništa ne nosite sa sobom na put", reče im. "Ni štap, ni torbu, ni kruh, ni novac. Nemojte imati ni više od dviju haljina.
4 Kad boravite u nekome mjestu, stanujte u jednoj kući i ne mijenjajte smještaj.
5 Ako vas u nekome mjestu ne poslušaju, otiđite iz njega te na odlasku stresite i prašinu s nogu. To će biti znak da ste ga prepustili njegovoj sudbini. "
6 I učenici pođu. Obilazili su sela navješćujući Radosnu vijest i iscjeljujući bolesnike.

Herodova strepnja

7 Kad je Herod tetrarh čuo o svemu što se događalo, uznemirio se i zbunio jer su neki govorili: "To je Ivan uskrsnuo od mrtvih. "
8 Drugi su rekli: "Pojavio se Ilija", a treći: "Ustao je neki od drevnih proroka. "
9 "Ivanu sam ja odrubio glavu", reče Herod. "Tko je onda ovaj o kojemu toliko govore?" I tražio je prigodu da ga vidi.

Isus hrani pet tisuća ljudi

10 Kad su se apostoli vratili, ispripovjede Isusu sve što su učinili. Isus ih povede sa sobom i povuče se s njima u osamu u grad zvani Betsaida.
11 Ali mnoštvo je to saznalo i krenulo za njima. Isus ih je primio. Poučavao ih je o Božjemu kraljevstvu i iscjeljivao bolesnike.
12 Kasno popodne prišla su mu dvanaestorica učenika. "Otpusti ljude", rekli su. "Neka odu u okolna sela i zaseoke pronaći smještaj i jelo jer smo ovdje u pustoši. "
13 Ali Isus im reče: "Vi ih nahranite. "Imamo samo pet kruhova i dvije ribe", prosvjedovali su. "Zar da mi idemo kupiti hranu za sav ovaj narod?"
14 Samo muškaraca ondje je bilo otprilike pet tisuća. "Recite im da posjedaju u skupine po pedesetero", odgovori Isus.
15 I svi posjedaju.
16 A Isus uzme pet kruhova i dvije ribe te pogleda u nebo, blagoslovi ih i razlomi. Davao je kruh učenicima, a oni su ga dijelili narodu.
17 Svi su do sita jeli i još su dvanaest košara napunili ostacima preostalima mnoštvu.

Petar priznaje Isusa

18 Dok se Isus jednom u osami molio, s njim su bili samo učenici. On ih upita: "Što ljudi kažu, tko sam ja?"
19 Oni odgovore: "Neki misle da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, a treći da si neki drevni prorok koji je ustao od mrtvih. "
20 "A što vi kažete, tko sam?" upita ih. "Ti si Krist, Pomazanik Božji", reče Petar.

Isus navješćuje svoju smrt

21 Isus im strogo zapovjedi da o tomu nikome ne govore.
22 "Jer ja, Sin Čovječji, moram mnogo pretrpjeti. Starješine, svećenički poglavari i pismoznanci će me odbaciti. Ubit će me, a ja ću treći dan uskrsnuti. "
23 Zatim reče svima: "Želi li tko biti mojim sljedbenikom, neka se odrekne samoga sebe, neka danomice uzima svoj križ i neka ide za mnom.
24 Tko želi živjeti svoj život kako mu se prohtije, na koncu će ga izgubiti. Ali tko je voljan odustati od vlastitih planova za svoj život i živjeti prema mojoj volji, zadobit će pravi život.
25 A kakva je korist čovjeku ako zadobije cijeli svijet, a izgubi samoga sebe ili sebi naudi?
26 Posrami li se tko mene i mojih riječi, njega ću se i ja, Sin Čovječji, posramiti kada dođem u svojoj i Očevoj slavi i u slavi svetih anđela.
27 Kažem vam, neki od vas ovdje neće umrijeti dok ne vide Božje kraljevstvo. "

Preobrazba

28 Otprilike osam dana nakon toga povede Isus Petra, Ivana i Jakova u goru da se pomoli.
29 Dok se molio, lice mu se preobrazi a odjeća zablista bijelim sjajem.
30 Uto se pojave dvojica ljudi i počnu s njim razgovarati. Bili su to Mojsije i Ilija.
31 Pojavili su se u slavi i razgovarali su s njim o smrti koju je trebao podnijeti u Jeruzalemu da se ispuni Pismo.
32 Petra i njegove drugove svladao je san. Kad su se probudili, ugledali su Isusa u slavi i dvojicu ljudi kako stoje s njim.
33 Dok su ta dvojica odlazili, Petar, i ne znajući što govori, reče Isusu: "Učitelju, dobro nam je ovdje. Napravimo tri sjenice: jednu tebi, jednu Mojsiju i jednu Iliji. "
34 Još dok je govorio, pojavi se oblak i prekrije ih. Kad su se našli u oblaku, silno se prestraše.
35 Iz oblaka se začuje glas: "Ovo je moj Sin kojega sam izabrao! Njega slušajte!"
36 Baš kad se začuo glas, Isus ostane sam. Učenici su šutjeli i tada još nikome nisu ništa govorili o onome što su vidjeli.

Isus iscjeljuje opsjednutog dječaka

37 Kad su sutradan sišli s gore, Isusu dođe u susret silno mnoštvo.
38 Neki čovjek iz mnoštva poviče: "Učitelju, molim te, pogledaj mi sina! Jedinac mi je!
39 Opsjeda ga duh pa odjednom počne vrištati, bacati se i ide mu pjena na usta. Jedva ga ostavi kad ga sveg izmrcvari.
40 Molio sam tvoje učenike da ga istjeraju, ali nisu mogli. "
41 "Nevjerni i opaki rode!" reče Isus. "Koliko dugo još moram biti s vama? Dokle vas moram podnositi? Dovedi sina!"
42 Dok je dječak prilazio, zloduh ga baci na tlo i počne ga grčiti. A Isus zaprijeti duhu, iscijeli dječaka i preda ga njegovu ocu.
43 Svi su bili osupnuti Božjim veličanstvom.

Isus ponovno pretkazuje svoju smrt

44 Dok su sve divili svemu što je učinio, Isus reče učenicima: "Zapamtite dobro što vam govorim: Sin Čovječji bit će predan ljudima u ruke. "
45 Ali oni nisu razumjeli što im kazuje. Značenje im je bilo skriveno, a bojali su se pitati da im objasni.

Tko je najveći u kraljevstvu

46 Učenici počnu razmišljati o tomu tko bi od njih mogao biti najveći.
47 Znajući što im je na srcu, Isus uzme dijete, postavi ga uza se
48 i reče: "Tko prihvati takvo malo dijete radi mene, mene prihvaća. A tko mene prihvaća, prihvaća Boga koji me je poslao. Tko je najmanji među vama, taj je najveći. "

Pozivanje na Isusovo ime

49 Ivan mu reče: "Učitelju, vidjeli smo nekog čovjeka da se koristi tvojim imenom izgoneći zle duhove; rekli smo mu da to ne čini jer nije iz naše skupine. "
50 "Ne branite mu!" reče im Isus. "Tko nije protiv vas, za vas je!"

Negostoljubivi Samarijanci

51 Kad se približilo vrijeme njegova povratka u nebo, Isus odlučno krene u Jeruzalem
52 i pošalje pred sobom glasnike. Oni odu u neko samarijsko selo da mu priprave smještaj.
53 Ali ondje ga ljudi nisu htjeli primiti jer je putovao u Jeruzalem.
54 Kad su to vidjeli učenici Jakov i Ivan, upitaju Isusa: "Gospodine, hoćeš li da zapovjedimo da ih spali oganj s neba?"
55 Ali on se okrene i prekori ih.
56 Zatim odu u drugo selo.

Cijena učeništva

57 Dok su išli putem, neki čovjek reče Isusu: "Slijedit ću te kamo god ti pošao!"
58 Ali Isus mu odgovori: "Lisice imaju jame i ptice imaju gnijezda, a Sin Čovječji nema gdje ni glavu nasloniti. "
59 Nekome drugome reče: "Slijedi me!"Čovjek odgovori: "Gospodine, dopusti mi da najprije odem pokopati oca. "
60 Ali Isus mu odgovori: "Pusti da mrtvi pokapaju svoje mrtvace, a ti idi naviještati Božje kraljevstvo!"
61 Još netko reče: "Gospodine, slijedit ću te, ali mi najprije dopusti da se oprostim sa svojim ukućanima. "
62 Ali Isus mu odgovori: "Tko stavi ruku na plug, a zatim se okreće natrag, nije prikladan za Božje kraljevstvo. "
© 2018 ERF Medien