Pomoć

Knjiga O Kristu

Isusovo uskrsnuće

1 U osvit dana u nedjelju dođu na grob s miomirisima što su ih pripravile
2 i nađu kamen s ulaza u grob odmaknut.
3 Uđu u grob, ali tijelo Gospodina Isusa nije bilo ondje.
4 Dok su tako zbunjene stajale, uz njih se pojave dva čovjeka u blistavoj odjeći.
5 Žene se prestraše i poniknu licem prema zemlji. "Zašto tražite živoga među mrtvima?" upitaju ih dvojica.
6 "Nije ovdje, uskrsnuo je! Sjetite se što vam je govorio još u Galileji:
7 'Sina Čovječjega predat će u ruke grešnicima i raspet će ga, ali on će treći dan uskrsnuti.'"
8 One se sjete da je Isus to rekao.
9 Požure zato s groba to javiti jedanaestorici učenika i ostalima.
10 Bile su to Marija Magdalena, Ivana i Marija, majka Jakovljeva, i još neke žene. Sve su one to ispričale apostolima,
11 ali njima se činilo da je sve to izmišljotina. I nisu im vjerovali.
12 Ipak, Petar potrči do groba. Kad je stigao, proviri unutra i ugleda samo platnene povoje. Vrati se zatim čudeći se onomu što se dogodilo.

Isus se ukazuje učenicima na putu u Emaus

13 Toga su dana dvojica Isusovih sljedbenika putovala u selo Emaus, udaljeno od Jeruzalema jedanaest kilometara.
14 Putem su razgovarali o svemu što se dogodilo.
15 Dok su tako razgovarali i raspravljali, pristupi im Isus i pođe s njima.
16 Ali njihovim je očima bilo uskraćeno da ga prepoznaju.
17 "O čemu to raspravljate putujući?" upita ih. Oni zastanu, shrvani tugom.
18 Jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori mu: "Ti si, čini se, jedini tuđinac u Jeruzalemu koji ne zna što se ondje dogodilo ovih dana. "
19 "Što se dogodilo?" upita Isus. "Pa to s Isusom Nazarećaninom", rekli su. "On je bio prorok silan i na riječi i na djelima pred Bogom i pred svim narodom.
20 Ali naši svećenički poglavari i članovi Velikog vijeća predali su ga da bude osuđen na smrt te su ga raspeli.
21 A mi smo se nadali da je on Otkupitelj koji će spasiti Izrael. Osim toga, već je treći dan otkako se to dogodilo.
22 Još su nas i neke žene, koju su ga s nama slijedile, zbunile: čim je svanulo otišle su na grob,
23 ali ondje nisu našle njegovo tijelo. Došle su i rekle da su im se ukazali anđeli i kazali im da je živ.
24 Neki od nas pojurili su na grob i našli su sve kao što su žene ispričale, ali njega nisu vidjeli. "
25 "Neumnici!" reče im nato Isus. "Nikako da povjerujete sve što su proroci navijestili.
26 Nisu li oni prorekli da će Krist morati sve to pretrpjeti prije nego što uđe u svoju slavu?"
27 Zatim im, započevši od Mojsija, protumači što su svi proroci o njemu zapisali u Svetome pismu.
28 Približili su se već selu kamo su išli, a Isus se pričini da će nastaviti put.
29 Ali oni su ga nagovarali: "Ostani s nama! Već je večer; dan je na izmaku!" On ostane i uđe s njima u kuću.
30 Dok je sjedio s njima za stolom, Isus uzme kruh, blagoslovi ga i razlomi te im ga dade.
31 Uto se njima otvore oči pa ga prepoznaju, a on nestane.
32 "Nije li nam srce usplamtjelo kad nam je putem pričao i tumačio Pisma?" upitaju oni jedan drugoga.
33 Smjesta se spreme i vrate u Jeruzalem. Ondje nađu na okupu Jedanaestoricu i ostale Isusove sljedbenike.
34 "Gospodin je zaista uskrsnuo!" kazaše im. "Zaista se ukazao Šimunu!"

Isus se pojavljuje pred učenicima

35 Ispripovijedaju im zatim susret s Gospodinom na putu u Emaus te kako su ga prepoznali kad je razlomio kruh.
36 Dok su oni o tome razgovarali, Isus odjednom stane među njih. "Mir vama!" reče im.
37 Zbunjeni i prestrašeni, mislili su da vide duha.
38 Ali Isus im reče: "Zašto se bojite? Zašto vam se sumnja rađa u srcu?
39 Pogledajte mi ruke i noge! Ja sam to! Opipajte me pa ćete vidjeti! Duhovi nemaju kostiju i mesa kao ja!"
40 Pokaže im ruke i noge.
41 Od čuđenja i veselja nisu mogli vjerovati. On upita: "Imate li što za jelo?"
42 Pruže mu komad pečene ribe,
43 a on ga uzme i pojede pred njima.
44 Reče zatim: "O ovome sam vam govorio dok sam prije bio s vama: Trebalo se ispuniti sve što u Mojsijevu zakonu, proročkim knjigama i psalmima piše o meni.
45 Otvori im zatim um da razumiju Sveto pismo
46 pa reče: "Piše da će Krist trpjeti i treći dan ustati od mrtvih.
47 U njegovo ime propovijedajte obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima počevši od Jeruzalema.
48 Vi ste svjedoci toga.
49 A ja ću vam poslati Svetoga Duha, baš kao što je Otac obećao. Ostanite u gradu dok vas Sveti Duh ne ispuni silom odozgora!"

Uzašašće

50 Isus ih zatim povede u blizinu Betanije. Ondje podigne ruke i blagoslovi ih.
51 Tako se, blagoslivljajući ih, i rastane od njih: uznesen je na nebo.
52 Oni mu se ničice poklone, a zatim se silno radosni vrate u Jeruzalem.
53 Ondje su u Hramu neprestano slavili Boga.
© 2018 ERF Medien