Pomoć

Knjiga O Kristu

O Isusovoj vlasti

1 Dok je poučavao i naviještao Radosnu vijest u Hramu, priđu mu svećenički poglavari, pismoznanci i starješine
2 pa ga upitaju: "Tko ti je dao pravo da to činiš? Tko te je ovlastio za to?"
3 On im odgovori: "A recite vi meni,
4 je li Ivanovo krštenje bilo s neba ili od ljudi?"
5 Oni počnu umovati i međusobno raspravljati: "Ako kažemo da je s neba, pitat će nas zašto mu onda nismo vjerovali.
6 A ako kažemo da je od ljudi, narod će nas kamenovati jer su uvjereni da je Ivan prorok. "
7 Zato odgovore Isusu da ne znaju odakle je.
8 A Isus im reče: "Onda ni ja vama neću reći odakle mi vlast. "

Prispodoba o zlim vinogradarima

9 Isus zatim narodu ispriča prispodobu: "Neki je čovjek posadio vinograd i iznajmio ga vinogradarima, a zatim otputovao na mnogo godina.
10 Kad dođe vrijeme berbe, pošalje slugu da ubere njegov dio uroda. Ali vinogradari ga pretuku i pošalju natrag praznih ruku.
11 Pošalje im zatim drugog slugu, ali oni i njega pretuku, izgrde i pošalju natrag praznih ruku.
12 Pošalje im i trećega, ali oni ga rane i otjeraju ga.
13 'Što da učinim?' pitao se vlasnik vinograda. 'Poslat ću im svojega ljubljenog sina. Prema njemu će se valjda odnositi s poštovanjem. '
14 Ali kad vinogradari ugledaju sina, počnu umovati: 'Ovaj će naslijediti imanje! Ubijmo ga pa ćemo se domognuti imanja umjesto njega!'
15 Izbace ga iz vinograda i ubiju. Što mislite, kako će vlasnik vinograda postupiti s njima?
16 Doći će i pogubiti ih te vinograd dati drugima. "Ne daj Bože da se takvo što dogodi!" rekoše Isusovi slušatelji.
17 Ali Isus ih dobro promotri i reče: "A što onda znači onaj ulomak iz Svetoga pisma: 'Kamen koji su graditelji odbacilipostane ugaonim kamenom'?
18 Padne li tko na taj kamen, smrskat će se, i padne li kamen na koga, satrt će ga. "
19 Pismoznanci i svećenički poglavari htjeli su ga uhvatiti jer su dobro znali da se ta prispodoba odnosi na njih, ali bojali su se naroda.

O porezu

20 Vrebajući ga, pošalju mu uhode koji su se izdavali za pravednike da ga uhvate u riječi pa da ga mogu predati upraviteljevoj vlasti.
21 "Učitelju, " kazaše Isusu, "znamo da govoriš istinu i da si nepristran jer ne gledaš tko je tko, nego prema istini poučavaš putu Božjemu.
22 Reci nam je li dopušteno plaćati porez caru ili nije. "
23 Isus prozre njihovo lukavstvo pa reče:
24 "Pokažite mi kovani novac. Čiji su ovo lik i natpis na njemu?"Carevi", odgovore.
25 "Onda dajte caru carevo, ali Bogu valja dati Božje", reče im.
26 Tako ga nisu uspjeli uhvatiti u riječi pred narodom, već su ušutjeli zadivljeni odgovorom.

O uskrsnuću

27 Tada dođu k njemu saduceji, koji tvrde da nema uskrsnuća, i upitaju ga:
28 "Gospodine, Mojsije nam je dao zakon prema kojemu, umre li oženjen muškarac bez djece, njegov se brat mora oženiti njegovom udovicom da ona rodi sina koji će naslijediti posjed umrloga i nositi njegovo ime.
29 Bilo je sedmero braće. Prvi se brat oženi i umre a da nije imao djece.
30 Drugi se brat oženi njegovom udovicom, ali također umre,
31 treći i sva ostala braća također. Tako nijedan od sedmorice ne ostavi potomstva.
32 Na posljetku umre i žena.
33 Čija će onda ona biti žena o uskrsnuću kad je bila udana za svu sedmoricu?"
34 "Ljudi ovoga svijeta žene se i udaju, " odgovori im Isus,
35 "ali oni koji budu dostojni biti dionicima onoga svijeta i uskrsnuća od mrtvih, neće se ni ženiti ni udavati.
36 Neće više moći ni umrijeti: bit će poput anđela. Oni su Božja djeca, djeca uskrsnuća.
37 A da će mrtvi uskrsnuti, čak je i Mojsije potvrdio u ulomku o gorućem grmu gdje Gospodina naziva 'Bogom Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim' dugo nakon njihove smrti.
38 A Bog nije Bog mrtvih, već Bog živih! Svi su oni za Boga živi. "
39 "Dobro si rekao, Učitelju!" rekoše neki pismoznanci.
40 I više se nisu usuđivali išta ga upitati.

Čiji sin je Mesija

41 Tada Isus upita njih: "Kako mogu tvrditi da je Mesija Davidov sin?
42 Pa sâm je David u Knjizi psalama napisao: 'Jahve je rekao mojem Gospodinu: Sjedni mi s desne strane
43 dok ti ne bacim pod nogetvoje neprijatelje. '
44 Sâm ga je David nazvao svojim Gospodinom. Kako bi mu onda mogao biti sin?"
45 Zatim pred svim narodom reče učenicima:
46 "Čuvajte se pismoznanaca! Vole se šetati u dugim haljinama i da ih ljudi pozdravljaju na trgovima. U sinagogama vole sjediti na počasnim mjestima, a na gozbama na pročelju stola.
47 Besramno troše udovička dobra, a prikrivaju se dugačkim molitvama u javnosti. Oni će biti strože kažnjeni. "
© 2018 ERF Medien