Pomoć

Knjiga O Kristu

Opasnosti u posljednjim vremenima

1 I znaj, Timoteju, da će posljednja vremena biti teška
2 jer će ljudi biti sebični i pohlepni za novcem. Bit će oholi i hvalisavci, rugat će se Bogu, bit će neposlušni roditeljima i nezahvalni. Ništa im neće biti sveto.
3 Bit će tvrda srca i nikad ni u čemu neće popuštati drugima; bit će lažljivci i stvarat će nevolje, neobuzdano će živjeti. Bit će grubi i okrutni, izrugivat će se onima koji nastoje biti dobri.
4 Izdavat će svoje prijatelje; to su usijane glave, nadmene i ohole, koje će više voljeti svjetovne užitke nego štovanje Boga.
5 Zadržat će izvanjsko obličje pobožnosti, ali će se odreći njezine sile. Takvih se ljudi klonite.
6 Takvi su oni koji se uvlače u kuće i pridobivaju ženice opterećene bremenom grijeha, kojima vladaju različite strasti.
7 One uvijek uče, a nikako da spoznaju istinu.
8 Ti se učitelji bore protiv istine kao što su se Janes i Jambres suprotstavili Mojsiju. To su ljudi pokvarena uma i nevaljane vjere.
9 Ali neće više napredovati jer će svima postati jasno da su bezumnici, baš kao što se dogodilo Janesu i Jambresu.

Pavao zadužuje Timoteja

10 Ali ti znaš što poučavam, kako živim i što mi je životni naum. Znaš moju vjeru i što sam sve propatio. Znaš moju ljubav i postojanost.
11 Znaš kakva sam progonstva i patnje pretrpio u Antiohiji, u Ikoniju i Listri. Ali Gospodin me iz svih izbavio.
12 A i svi koji hoće pobožno živjeti u Kristu Isusu bit će progonjeni.
13 Zli će pak ljudi i varalice napredovati iz zla u gore. Varat će druge, ali će i sami biti prevareni.
14 Ali ti ostani vjeran onome čemu si poučen. Znaš da u to možeš vjerovati jer znaš da možeš vjerovati onome tko te je poučio.
15 Odmalena poznaješ Sveto pismo, koje ti je dalo mudrost da primiš spasenje po vjeri u Krista Isusa.
16 Jer cijelo je Sveto pismo od Boga nadahnuto i korisno za poučavanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti.
17 Bog nas kroz njega oprema da budemo sposobni za svako djelo ljubavi.
© 2018 ERF Medien