NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Knjiga O Kristu

1 Ovo je pismo od Pavla, apostola Krista Isusa Božjom voljom, poslanoga da navješćuje život koji je Bog obećao po vjeri u Krista Isusa.
2 Mojemu ljubljenom sinu Timoteju. Neka ti naš Bog Otac i naš Gospodin Isus Krist podare milost, milosrđe i mir.

Poticaj na vjernost

3 Timoteju, zahvaljujem za tebe Bogu, kojemu služim čiste savjesti kao i moji preci, dok se bez prestanka, danonoćno, molim za tebe.
4 Kad se sjetim tvojih suza, obuzme me čežnja da te opet vidim i da se razveselim.
5 Znam kakvu iskrenu vjeru u Boga imaš - kao najprije tvoja baka Loida, a zatim i tvoja mati Eunika.
6 Zato te molim: raspiruj duhovni dar koji ti je Bog dao kad sam na tebe položio ruke.
7 Jer Bog nam nije dao duha bojažljivosti, već Duha snage, ljubavi i razboritosti.
8 Ne srami se govoriti o našemu Gospodinu niti o meni, iako sam u zatvoru! Budi spreman sa mnom trpjeti zaradi navješćivanja Radosne vijesti. Bog će ti za to dati snage.
9 On nas je spasio i pozvao nas da živimo svetim životom - ne zato što smo to svojim djelima zaslužili, nego zato što je to bio njegov naum još od vječnosti: da nam daruje svoju milost u Isusu Kristu.
10 Sada nam je sve to objavio dolaskom našega Spasitelja Isusa Krista, koji je skršio moć smrti i učinio da kroz Radosnu vijest zasja život i besmrtnost.
11 Bog me je postavio da budem propovjednik, apostol i učitelj te Radosne vijesti.
12 Zato i trpim ovdje u tamnici. Ali ne stidim se toga jer poznajem onoga u koga se pouzdajem i siguran sam da je on kadar sačuvati povjereno do dana svojega dolaska.
13 Uzor neka ti bude zdravo učenje koje si od mene čuo u vjeri i ljubavi u Kristu Isusu.
14 Dobro čuvaj blago koje ti je povjereno s pomoću Svetoga Duha.
15 Kao što znaš, svi kršćani u Maloj Aziji su me napustili - među njima i Figel i Hermogen.
16 Neka Gospodin milosrđem daruje Oneziforov dom jer me je često znao osvježiti svojim posjetom. Nije se sramio što sam u zatvoru.
17 Naprotiv, kad je došao u Rim, brižno me potražio i pronašao.
18 Neka mu Gospodin daruje milosrđe na dan Kristova dolaska. Znaš koliko mi je puta pomogao u Efezu.
© 2019 ERF Medien