Pomoć

Knjiga O Kristu

1 Agripa nato reče Pavlu: "Dopušta ti se da se braniš. "Pavao zato ispruži ruku i počne se braniti:
2 "Kralju Agripa, smatram se sretnim da se od svega za što me Židovi optužuju mogu, evo, danas braniti pred tobom
3 jer ti najbolje poznaješ židovske običaje i razmirice. Molim te zato, strpljivo me poslušaj!
4 Židovski vođe dobro znaju kako sam od najranije mladosti živio među svojim narodom, u Jeruzalemu.
5 Odavno me poznaju i mogli bi, da samo hoće, posvjedočiti da sam bio farizej, član najstrože sljedbe u našoj vjeri.
6 Sada mi sude jer se nadam da će Bog ispuniti obećanje koje je dao našim precima.
7 Ispunjenju toga obećanja nadaju se i dvanaest izraelskih plemena koja postojano dan i noć služe Bogu. Za tu me nadu, kralju, tuže Židovi!
8 Zašto smatrate nevjerojatnim da Bog uskrisuje mrtve?
9 I ja sam nekoć smatrao da se svim silama moram boriti protiv sljedbenika Isusa Nazarećanina.
10 Pošto sam dobio ovlasti od velikih svećenika u Jeruzalemu, mnoge sam svete zatvorio u tamnicu. Glasovao sam da ih osuđuju na smrt.
11 Po svim sam ih sinagogama primoravao, često mučenjem, da govore pogrde protiv Boga. Prekomjerno gnjevan na njih, progonio sam ih čak i u tuđim gradovima.
12 Dok sam tako po istoj zadaći išao u Damask s punomoći i ovlaštenjem velikih svećenika,
13 u pol bijela dana vidio sam, kralju, kako je mene i moje suputnike obasjala svjetlost s neba sjajnija od Sunca.
14 Popadali smo na zemlju. Zatim sam začuo glas kako mi na hebrejskome govori: 'Savle, Savle! Zašto me progoniš? Teško je boriti se protiv moje volje. '
15 'Tko si ti, Gospodine?' upitam. A Gospodin odgovori: 'Ja sam Isus kojega ti progoniš.
16 Ustani sada! Ukazao sam ti se da te postavim za poslužitelja i svjedoka onoga što si vidio i što ću ti još pokazati.
17 Izbavit ću te i od tvojega naroda i od pogana kojima te šaljem
18 da im otvoriš oči, da se obrate od tame k svjetlosti, od Sotonine vlasti k Bogu. Tako će po vjeri u mene primiti oproštenje grijeha i mjesto među mojim svetim narodom.
19 Kralju Agripa, nisam bio neposlušan tome nebeskom viđenju.
20 Najprije sam propovijedao ljudima u Damasku pa u Jeruzalemu, a zatim svoj Judeji i poganima - da se pokaju od svojih grijeha i da se obrate Bogu te da čine djela dostojna obraćenja.
21 Židovi su me zato uhvatili u Hramu i pokušali ubiti.
22 Ali Bog me, eto, sačuvao da do današnjeg dana svjedočim svima, od najmanjega do najvećega, upravo ono što su pretkazivali proroci i Mojsije:
23 da će Mesija trpjeti i da će prvi ustati od mrtvih te navješćivati svjetlost Židovima i poganima. "
24 Dok je još govorio u svoju obranu, Fest poviče: "Luduješ, Pavle! Preveliko ti je znanje pomutilo um!"
25 Ali Pavao odgovori: "Ne ludujem, preuzvišeni Feste. Govorim istinito i razumno.
26 Kralj Agripa zna za sve to i zato mu otvoreno govorim. Siguran sam da mu ništa od toga nije nepoznato jer se nije događalo u kakvu zakutku.
27 Kralju Agripa, vjeruješ li prorocima? Znam da im vjeruješ. "
28 Agripa reče: "Zamalo si me uvjerio da na brzinu postanem kršćaninom!"
29 "Na brzinu ili ne, " odgovori mu Pavao, "dao Bog da ne samo ti nego i svi koji me ovdje slušaju postanu poput mene, izuzevši ove okove!"
30 Nato kralj, upravitelj, Berenika i njihovi pratitelji ustanu i odu.
31 Dok su odlazili, međusobno su razgovarali: "Taj čovjek nije učinio ništa čime bi zaslužio smrt ili zatvor. "
32 Agripa reče Festu: "Da se nije prizvao na cara, mogli bismo ga osloboditi!"
© 2017 ERF Medien