Nápověda

Český ekumenický překlad

— Nepolevuj ve svém díle

1  Pouštěj svůj chléb po vodě, po mnoha dnech se s ním shledáš.
2  Rozdej svůj díl mezi sedm, ba i osm, nevíš, co zlého se na zemi stane.
3  Jestliže mraky se naplní, spustí se na zemi déšť; jestliže strom padne k jihu či na sever, zůstane na místě, kam padl.
4  Kdo příliš dá na vítr, nebude sít, kdo hledí na mraky, nebude sklízet.
5  Jako nevíš, jaká je cesta větru, jak v životě těhotné vznikají kosti, tak neznáš dílo Boha, který to všechno koná.
6  Rozsévej své símě zrána, nedopřej svým rukám klidu do večera, neboť nevíš, zda se zdaří to či ono, či zda obojí je stejně dobré.
7  Sladké je světlo a vidět slunce je milé očím.
8  I když se člověk dožije mnoha let, ať se z nich raduje ze všech, ale na dny temnoty ať pamatuje, že jich bude mnoho. Cokoli přijde, je pomíjivost.

— Pamatuj na Stvořitele

9  Raduj se, jinochu, ze svého mládí, užívej pohody ve svém jinošství a jdi si cestami svého srdce, za vidinou svých očí. Věz však, že tě za to všechno Bůh postaví před soud.
10  Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.
© 2018 ERF Medien