Nápověda

Český ekumenický překlad

— Životní zkušenosti

1  Mrtvé mouchy způsobí, že mastičkářův olej páchne a kvasí; stejně působí špetka pomatenosti, je-li ceněna víc než moudrost a čest.
2  Moudrý má srdce na pravém místě, hlupák na nepravém.
3  Pomatenec, i když jde po cestě, je bez rozumu, o každém však říká: „To je pomatenec!“
4  Zvedne-li se proti tobě vladařova nevole, své místo neopouštěj, mírnost může zabránit velikým hříchům.
5  Zlo, jež jsem pod sluncem vídal, je omyl, k němuž dochází u mocnáře:
6  Na vysoké místo se dosadí pomatenec, kdežto schopní zůstávají sedět dole.
7  Viděl jsem otroky na ořích, kdežto knížata jak otroky chodit pěšky.
8  Kdo kope jámu, spadne do ní, toho, kdo strhává zeď, uštkne had.
9  Kdo láme kámen, přichází k úrazu, kdo štípe dříví, je při tom ohrožen.
10  Ztupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost.
11  Uštkne-li had, dříve než byl zaříkán, zaklínač pranic neprospěje.

— Kletba pošetilosti

12  Slova z úst moudrému příjemně plynou, kdežto hlupáka vlastní rty pohlcují.
13  Sotvaže promluví, prozradí pomatenost, a když domluví, zlou ztřeštěnost.
14  Pomatenec má plno řečí. Co nastane, člověk neví, a kdo mu oznámí, co bude po něm?
15  Hlupáci se unavují pachtěním, nevědí ani, kudy jít do města.
16  Běda tobě, země, je-li tvým králem chlapec a tvá knížata hodují z jitra!
17  Blaze tobě, země, je-li tvůj král vznešeného rodu a tvá knížata jídají v náležitý čas pro posilnění, a ne pro opilství.
18  Pro lenošení sesouvá se krov, pro nečinnost rukou zatéká do domu.
19  K obveselení se strojí pokrm a radost životu dává víno; peníze vyřeší všechno.
20  Králi nezlořeč ani v mysli, boháčovi nezlořeč ani v pokojíku, kde uléháš, neboť nebeské ptactvo roznese ten hlas, okřídlenec vyzradí každé slovo.
© 2018 ERF Medien