Nápověda

Český ekumenický překlad

NA POSVÁTNÝCH HORÁCH ZALOŽIL SVŮJ CHRÁM

1  Pro Kórachovce, zpívaný žalm. Na posvátných horách založil svůj chrám.
2  Hospodin miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy.
3  Slavné věci hlásány jsou v tobě, město Boží! -Sela-
4  Připomenu Rahaba i Bábel jakožto ty, kdo mě znají, také Pelišteu a Týr s Kúšem, každý z nich se zrodil tady.
5  O Sijónu řeknou: V něm se zrodil ten i onen, a sám Nejvyšší jej činí pevným.
6  Při soupisu lidských společenství Hospodin si zaznamená: Každý z nich se zrodil tady. -Sela-
7  A dají se do zpěvu a tance: Všechna spása pramení mi z tebe!
© 2019 ERF Medien