Nápověda

Český ekumenický překlad

1 V shromáždění bohů postavil se Bůh, vykoná soud mezi bohy:
2  „Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? -Sela-
3  Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost,
4  pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou!“
5  Nic nevědí, nic nechápou, chodí v tmách, a celá země v základech se hroutí.
6  „Ač jsem řekl: ‚Jste bohové, všichni jste synové Nejvyššího,‘
7  zemřete též jako jiní lidé, padnete tak jako každý vladař.“
8  Bože, povstaň, rozsuď zemi, dědičně ti patří všechny pronárody!
© 2019 ERF Medien