Nápověda

Český ekumenický překlad

KÉŽ JE NÁM BŮH MILOSTIV A DÁ NÁM POŽEHNÁNÍ

1  Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Zpívaný žalm.
2  Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání, kéž nad námi rozjasní svou tvář! -Sela-
3  Ať je známa na zemi tvá cesta, mezi všemi pronárody tvoje spása!
4  Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
5  Ať se národy radují, ať zaplesají, neboť soudíš lidi podle práva, spravuješ národy země. -Sela-
6  Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu, kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
7  Země vydala své plody, Bůh nám žehná, Bůh náš.
8  Bůh nám dává svoje požehnání. Nechť se ho bojí všechny dálavy země!
© 2019 ERF Medien