Nápověda

Český ekumenický překlad

SLYŠ, BOŽE, MÉ BĚDOVÁNÍ

1  Pro předního zpěváka, za doprovodu strunného nástroje. Davidův.
2  Slyš, Bože, mé bědování, mé modlitbě pozornost věnuj,
3  z končin země k tobě volám se sklíčeným srdcem. Doveď mě na skálu, je pro mě strmá,
4  ty jsi moje útočiště a pevná věž proti nepříteli.
5  Chci navěky pobývat v tvém stanu, utéci se do skrýše tvých křídel. -Sela-
6  Ty jsi, Bože, slyšel moje sliby. Do vlastnictví dals mi ty, kteří se bojí tvého jména.
7  Přidávej dny králi, ať jsou jeho léta jako celá pokolení,
8  ať před Bohem trůní věčně. Připrav milosrdenství a věrnost, ať ho opatrují!
9  A tak budu tvému jménu navždy zpívat žalmy, den co den budu plnit své sliby.
© 2019 ERF Medien