Nápověda

Český ekumenický překlad

SMILUJ SE NADE MNOU, BOŽE, SMILUJ SE NADE MNOU

1  Pro předního zpěváka, jako „Nevyhlazuj!“ Davidův, pamětní zápis, když uprchl před Saulem do jeskyně.
2  Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se nade mnou, k tobě se utíká moje duše. Utíkám se do stínu tvých křídel, dokud nepomine zhoubné nebezpečí.
3  Volám k Bohu nejvyššímu, k Bohu, jenž za mě dokončí zápas.
4  Sešle pomoc z nebe, zachrání mě, potupí toho, kdo po mně šlape. -Sela- Bůh sešle své milosrdenství a věrnost.
5  Mezi lvy být musím, s těmi uléhám, kdo srší ohněm, s lidmi, jejichž zuby jsou kopí a šípy, jejichž jazyk je ostrý meč.
6  Povznes se až nad nebesa, Bože, ať nad celou zemí vzejde tvoje sláva!
7  Nastražili síť mým krokům, člověk mě chtěl zlomit; vykopali na mě jámu, spadli do ní sami. -Sela-
8  Mé srdce je připraveno, Bože, mé srdce je připraveno, budu zpívat, prozpěvovat žalmy.
9  Probuď se, má slávo! Probuď se už, citero a harfo, ať jitřenku vzbudím.
10  Panovníku, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy;
11  vždyť tvé milosrdenství až k nebi sahá, až do mraků tvoje věrnost.
12  Povznes se až nad nebesa, Bože, a nad celou zemí ať je tvoje sláva!
© 2019 ERF Medien