Nápověda

Český ekumenický překlad

BŮH JE NAŠE ÚTOČIŠTĚ, NAŠE SÍLA

1  Pro předního zpěváka; pro Kórachovce, píseň vysokým hlasem.
2  Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.
3  Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země a základy hor se pohnuly v srdci moří.
4  Ať si jejich vody hučí, ať se pění, ať se hory pro jejich zpupnost třesou! - Sela-
5  Řeka svými toky oblažuje město Boží, svatyni příbytku Nejvyššího.
6  Nepohne se, Bůh je v jeho středu, Bůh mu pomáhá hned při rozbřesku jitra.
7  Pronárody hlučí, království se hroutí, jen vydá hlas a země se rozplývá.
8  Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela-
9  Pojďte jen, pohleďte na Hospodinovy skutky, jak úžasné činy v zemi koná!
10  Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.
11  „Dost už! Uznejte, že já jsem Bůh. Budu vyvyšován mezi pronárody, vyvyšován v zemi.“
12  Hospodin zástupů je s námi, Bůh Jákobův, hrad náš nedobytný. -Sela-
© 2019 ERF Medien