Nápověda

Český ekumenický překlad

KDYŽ VOLÁM, ODPOVĚZ MI, BOŽE MÉ SPRAVEDLNOSTI

1  Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův.
2  Když volám, odpověz mi, Bože mé spravedlnosti! V soužení mi zjednáš volnost. Smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu!
3  „Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež. -Sela-
4  Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.
5  Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci na loži a buďte zticha. -Sela-
6  Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu.“
7  Mnozí říkají: „Kdo nám dá užít dobrých věcí?“ Avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine!
8  Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní.
9  Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
© 2019 ERF Medien