Nápověda

Český ekumenický překlad

HOSPODINE, JAK MNOHO JE TĚCH, KTEŘÍ MĚ SOUŽÍ

1  Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.
2  Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
3  Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: „Ten u Boha spásu nenalezne.“ -Sela-
4  Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi zvedáš hlavu.
5  Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. -Sela-
6  Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.
7  Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
8  Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.
9  V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání! -Sela-
© 2019 ERF Medien