Help

Český ekumenický překlad

HOSPODINOVA JE ZEMĚ SE VŠÍM, CO JE NA NÍ

1  Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.
2  To on základ na mořích jí kladl, pevně ji usadil nad vodními proudy.
3  Kdo vystoupí na Hospodinovu horu? A kdo stanout smí na jeho svatém místě?
4  Ten, kdo má čisté ruce a srdce ryzí, ten, kdo nezneužije mou duši, ten, kdo nepřísahá lstivě.
5  Ten dojde požehnání od Hospodina, spravedlnosti od Boha, své spásy.
6  To je pokolení těch, kdo se na jeho vůli dotazují. Ti, kdo hledají tvou tvář – toť Jákob. -Sela-
7  Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše se zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
8  Kdo to je Král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, Hospodin, bohatýr v boji.
9  Brány, zvedněte výše svá nadpraží, výše je zvedněte, vchody věčné, ať může vejít Král slávy.
10  Kdo to je Král slávy? Hospodin zástupů, on je Král slávy! -Sela-
© 2019 ERF Medien