Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Наставления на епископа към различни християни

1 А ти проповядвай онова, което е в съгласие със здравото учение:
2 старците да бъдат трезви, почтени, благоразумни, твърди във вярата, в любовта, в търпението;
3 също и старите жени да имат свят благоговеен живот, да не се занимават със сплетни, да не се пристрастяват към вино, да поучават на добро,
4 да вразумяват младите жени да обичат мъжете и децата си,
5 да бъдат благоразумни, с чисти нрави, къщовници, добри, покорни на мъжете си, за да не се хули Божието слово.
6 Увещавай също и младежите да бъдат благоразумни.
7 Във всичко бъди пример за добри дела. Като проповядваш учението, показвай искреност, почтеност и чистота1.
8 Словото ти да бъде необоримо, безукорно, та противникът да се засрами, като няма какво лошо да каже за нас.
9 Нека слугите се подчиняват на господарите си, да бъдат услужливи във всичко, без да възразяват,
10 да не крадат, а да проявяват във всичко истинска вярност, та във всяко отношение да украсяват учението на нашия Спасител, Бога.

Божията благодат

11 Божията благодат се яви за спасението на всички хора.
12 Тя ни учи да отхвърлим нечестивия живот и земните страсти, да живеем в сегашното време благоразумно, праведно и благочестиво,
13 в очакване на блажената надежда, тоест да се яви славата на великия Бог и наш Спасител Иисус Христос.
14 Той отдаде Себе Си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и да ни очисти, за да бъдем за Него народ избран, ревностен към добри дела.
15 Това говори, увещавай и изобличавай с пълна власт; никой да не гледа на тебе отвисоко.
1 В някои ръкописи липсва: „и чистота“.
© 2019 ERF Medien