Help

Библия, нов превод от оригиналните езици

Обещания и предупреждения

1 „Не си правете идоли или кумири, не си издигайте стълбове и не поставяйте в земята си камъни с изображения, за да им се кланяте, защото Аз съм Господ, вашият Бог.
2 Пазете Моите съвети и почитайте Моето светилище. Аз съм Господ.
3 Ако постъпвате според Моите наредби и спазвате Моите заповеди,
4 ще ви дам дъждове, когато е нужно, земята ще дава своята жътва и дърветата в полето ще принасят своя плод.
5 Вършитбата ви ще трае до гроздобер и гроздоберът ще трае до сеитба; и ще ядете хляба си до насита, и ще живеете в безопасност на земята си.
6 Ще дам мир на страната, ще си лягате и никой няма да ви безпокои; ще пропъдя хищните зверове от земята ви и меч няма да мине през страната ви.
7 Ще гоните враговете си и те ще падат от меч пред вас.
8 Петима от вас ще гонят стотина, а стотина от вас ще гонят десет хиляди и враговете ви ще падат от меч пред вас.
9 Аз ще погледна благосклонно към вас, ще ви се народят деца, ще ви размножа и ще утвърдя завета Си с вас.
10 Ще ядете миналогодишно жито и ще изхвърлите старото заради новото.
11 Ще поставя скинията Си сред вас и няма да се погнуся от вас.
12 Ще ходя между вас и ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете Мой народ.
13 Аз съм Господ, вашият Бог, Който ви изведох от страната на египтяните, за да не бъдете техни роби; и строших жеглите на ярема ви, за да ви поведа с вдигнати глави.
14 Но ако не Ме послушате и не изпълнявате всички тази заповеди,
15 ако презрете Моите наредби и душата ви се погнуси от Моите закони, и не изпълнявате всичките Ми заповеди, и нарушите завета Ми,
16 тогава ето какво ще ви сторя: ще изпратя върху вас беди, изнемога и болести, от които зрението ви ще отслабне и душите ви ще залинеят; тогава напразно ще засявате семената си, защото вашите врагове ще ядат плодовете ви.
17 Ще отвърна лицето Си от вас и ще бъдете погубени от враговете си; онези, които ви мразят, ще ви завладеят и вие ще бягате, когато никой не ви гони.
18 Ако и тогава не Ме послушате, ще ви накажа седемкратно за греховете ви.
19 Ще сломя гордата ви упоритост и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.
20 Напразно ще хвърляте усилия, защото земята ви няма да ви дава житото си и дърветата в полето няма да ви дават своите плодове.
21 И ако тогава тръгнете против Мене и не искате да Ме слушате, ще ви прибавя седемкратно наказание за греховете ви.
22 Ще изпратя сред вас диви зверове, за да ви лишат от децата ви, да изтребят добитъка ви и да погубят толкова от вас, че пътищата ви да опустеят.
23 Ако и след това не се поправите и тръгнете против Мене,
24 тогава Аз ще тръгна против вас и ще ви поразя седемкратно за греховете ви.
25 Ще ви изпратя меч на отмъщение заради завета; и ако поискате да се укриете в градовете си, ще ви изпратя напаст и ще бъдете предадени в ръцете на враговете си.
26 Хлябът ви ще стане толкова оскъден, че десет жени ще го пекат само в една пещ и ще ви го дават с теглилка; и ще ядете от този хляб, но няма да сте сити.
27 Но ако и след това не Ме послушате и тръгнете против Мене,
28 и Аз ще тръгна с ярост против вас и ще ви накажа седемкратно за греховете ви;
29 и ще ядете плътта на синовете си, и плътта на дъщерите си ще ядете.
30 Ще разоря вашите оброчища, ще съборя кумирите ви и ще хвърля труповете ви върху развалините от вашите идоли, и душата Ми ще се погнуси от вас.
31 Ще превърна градовете ви в пустиня, ще запустеят светилищата ви и за Мене няма да се издига приятно благоухание от жертвите ви.
32 Ще опустоша земята ви така, че ще бъдат изумени от нея враговете ви, които се заселят тук.
33 А вас ще разпръсна между народите и ще размахам меч след вас; земята ви ще бъде пуста и градовете ви – разорени.
34 И когато земята ви запустее и вие бъдете пленници в страната на враговете си, тя ще бъде възмездена за своите съботи; тогава земята ще намери покой и награда за своите съботи.
35 Докато бъде пуста, тя ще си почива толкова дни, колкото не си е почивала през съботите, когато вие живяхте в нея.
36 На останалите от вас ще вселя страх в сърцата, докато са в страната на враговете си; и шумът от разлюлян лист ще ги подгони и те ще бягат, както от меч се бяга, и ще падат, когато никой не ги преследва;
37 те ще се спъват един друг, сякаш бягат от меч, макар че никой няма да ги преследва; вие ще бъдете безсилни да устоите на враговете си
38 и ще загинете между другите народи; земята на вашите врагове ще ви погълне.
39 Онези от вас, които оцелеят, ще изчезнат в земите на враговете ви заради своите беззакония и заради беззаконията на предците си.
40 Но ако изповядат своето беззаконие и беззаконието на предците си, за това, че са вършили престъпления против Мене и са вървели против Мене,
41 и че Аз тръгнах против тях и ги отведох в страната на враговете им – ако накрая усмирят горделивите си сърца и приемат наказание за беззаконието си,
42 тогава Аз ще си спомня завета Си с Яков; ще си спомня и завета Си с Исаак и завета Си с Авраам, и за страната ще си спомня.
43 Те трябваше да напуснат страната, за да бъде тя възнаградена за своите съботи, след като я оставят да запустее; те трябваше да приемат наказанието за беззаконията си, защото презряха Моите закони и душата им се погнуси от Моите наредби.
44 Но дори и когато те бъдат в страната на своите врагове, Аз няма да ги презра и няма да се отвратя от тях така, че да ги изтребя и да наруша завета Си с тях, защото Аз съм Господ, техен Бог.
45 Ще си спомня заради тях завета, който сключих с техните предци, които изведох от египетската страна пред очите на народите, за да бъда техен Бог. Аз съм Господ.“
46 Това са наредбите, заповедите и законите, които Господ отреди чрез Мойсей между Себе Си и израилтяните на Синайската планина.
© 2019 ERF Medien